Mobilitat Internacional

Manhattan Institute of Management

Manhattan Institute of Management

L’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera de la UAB ofereix la possibilitat de realitzar un semestre d’estudis i de pràctiques orientades al món empresarial a Estats Units, al prestigiós Manhattan Institute of Management de New York.

La durada del programa és de 3 o 6 mesos i els estudis i les pràctiques serien reconeguts a l'expedient de l'estudiant. El període recomanat per fer aquest programa és entre els mesos d'abril i octubre, i entre 3er i 4t curs.

Es reconeixeria el Pràcticum II o, en cas que aquest estigués cursat, l'assignatura de Pràctiques Externes, així com 24 crèdits de les optatives de 4t curs.

Per accedir a aquest programa és necessari:

  • Acreditar un nivell mínim de B2 en anglès
  • Tenir aprovats 1r i 2n de grau i estar cursant el 3r.


Consultar els requeriments addicionals.

Preu del programa (abril 2016):
- 3.500 $, 3 mesos
- 5.500 $, 6 mesos
A pagar directament al Manhattan Institute of Management.

Més informació: coordinació de relacions internacionals, albert.vancells@uab.cat