Estudiar

Plans antics en procés extinció (presencial i online)

AVÍS IMPORTANT: 

D'acord amb la normativa sobre l'extinció dels plans d'estudis d'ensenyaments estructurats d'acord amb ordenaments anteriors al RD1393/2007, el pròxim 08-09-2024, aquesta titulació s’haurà extingit definitivament. El curs acadèmic 2023-2024 serà l’últim en que s’oferirà aquest pla d’estudis . A partir d’aquesta data, no es podrà fer cap actuació als expedients pendents d’aquesta titulació i els estudiants que desitgin continuar els seus estudis, hauran de sol·licitar obligatòriament, l'adaptació als nous ensenyaments de Grau en Prevenció i Seguretat Integral, tenint present no haver exhaurit anteriorment el règim de permanència establert a la UAB.

 

Aquestes són les assignatures de les quals et podràs matricular per cada curs del Grau, amb el seu corresponent nombre de crèdits i el semestre en què s'imparteix cada matèria (Semestralitat de les assigantures subjecte a possibles canvis):