Actualitat Estudiar

Imatge noti test de nivell 1r grau

UAB, la universitat dels idiomes

L’estudiantat que enguany comença un grau universitari a la UAB té la possibilitat de saber quin és el seu nivell d’anglès, alemany, francès o italià mitjançant una prova de nivell gratuïta.

Imatge UNIVERSIA