El Consell Social de la UAB

Gabriel Masfurroll, renovat com a president del Consell Social de la UAB per a un nou mandat de quatre anys

Gabriel Masfurroll, president del Consell Social de la UAB
El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) publica avui dijous el nomenament de l’empresari del sector hospitalari Gabriel Masfurroll Lacambra com a president del Consell Social de l’Autònoma per a un segon i últim període de quatre anys. Masfurroll va prendre possessió del càrrec el maig del 2014 en substitució d’Alícia Granados.

18/10/2018

L’acord de renovació de Masfurroll coincideix amb la pròrroga, també de quatre anys, dels dos altres membres del Consell que el govern de la Generalitat nomena a proposta de la consellera d’Empresa i Coneixement, que actualment és Àngels Chacón. Es tracta de l’economista Tania Nadal Vicens, vicepresidenta de l’òrgan col·legiat, i de l’advocat Mario García Sánchez-Puerta.

La Llei d’Universitats de Catalunya (LUC) estableix que cadascuna de les universitats públiques catalanes té un consell social compost per 15 membres; entre els quals, nou persones “representatives de la societat catalana”. Els seus càrrecs tenen una vigència de quatre anys i es renoven o reelegeixen per meitats cada dos anys. Els presidents d’aquests òrgans col·legiats els nomena la Generalitat a proposta del conseller responsable d’universitats d’entre aquests nou membres de cada consell social.

Completen els representants de la societat catalana al Ple del Consell Social de la UAB Moisès Amorós Perich i Tirso Gracia Serrano, representants del Parlament; Maribel Ayné Domingo, de Comissions Obreres, representant de les organitzacions sindicals de treballadors; Daniel Furlan Silvestri, de PIMEC, representant de les organitzacions empresarials, i Mariona Serra Pagès, representant dels antics alumnes. El representant dels ens locals està pendent de designació.

Els sis membres restants del Consell Social de l’Autònoma en són en representació del Consell de Govern de la universitat. Es tracta dels tres membres nats: la rectora, Margarita Arboix Arzo; el secretari general, Rafael Rebollo Vargas, de nomenament recent, i el gerent, Jaume Tintoré Balasch; del representant del personal acadèmic, Xavier Verge Mestre; del representant del personal d’administració i serveis (PAS), Juan Montesinos Andrade, i de la representant dels estudiants, Laura Gisbert López.

El Consell Social de la UAB és l’òrgan de participació de la societat en la universitat. Hi promou polítiques de qualitat i millora, i hi exerceix les funcions que té atribuïdes per llei sobre la programació i la gestió; l’economia, el pressupost i el patrimoni, i la comunitat universitària. I, en especial, fomenta la col·laboració, relació i transferència entre l’Autònoma i el seu entorn.