El Consell Social de la UAB

Actualitat del Consell Social

Comissio Economica

El Consell Social de la UAB aprova els complements retributius addicionals per mèrits de recerca, transferència i innovació i de docència del personal docent i investigador funcionari de la UAB

La Comissió Econòmica del Consell Social de la UAB ha aprovat la proposta de complements retributius addicionals autonòmics per diferents mèrits del personal docent i investigador funcionari de la UAB corresponents a la primera avaluació AQU Catalunya 2020. La Comissió ho ha decidit, entre altres temes, en la reunió del passat 12 de febrer.

 

Ple Consell Social 17/12/2020

El Ple del Consell Social de la UAB aprova les activitats dels àmbits Societat-Universitat i Universitat-Empresa per aquest any 2021

El Ple del Consell Social de la UAB ha donat llum verda al programa d’activitats en els àmbits Societat-Universitat i Universitat-Empresa per l’any 2021, que inclou la continuïtat de diversos projectes ja consolidats i d’altres de nous. L’òrgan col·legiat també va acceptar la proposta de col·laboració del Consell Social en el projecte de captació de fons europeus en el marc de la iniciativa NextGenerationEU. L’última sessió plenària de l’any va tenir lloc el 17 de desembre presidida per Gabriel Masfurroll.

UAB2013.Slot.Title.EnllacosCortina

UAB2013.Slot.Title.EnllacosCortina

UAB2013.Slot.Title.EnllacosCortina

Agenda del Consell Social

Enllaços d'interès