El Consell Social de la UAB

Comiat de Gabriel Masfurroll

Gabriel Masfurrol

És l'hora dels adeus

Paraules del Sr. Gabriel Masfurroll Lacambra, president del Consell Social de la UAB des de maig de 2014 fins a desembre de 2022.

Memòries d’activitats
Butlletí trimestral “LinkUAB”
Funció, missió i visió
Responsabilitat Social Universitària
Transparència de dades

Més informació UAB

Més informació UAB

Més informació UAB