Comissió d'Igualtat

Dimecres, 12 de maig de 2021

09,30 h

Punt 1     Aprovació de l’acta de la darrera sessió de la comissió
Punt 2     Informe de la presidenta de la comissió
Punt 3     Aprovació, si escau, de l’Estratègia per impulsar i garantir la implementació de les accions dels plans d’acció per a la igualtat de la UAB
Punt 4    Aprovació, si escau, de la Planificació de l’execució dels objectius operatius del IV Pla d'acció per a la igualtat de gènere de la UAB (IV PAG) per l’any 2021
Punt 5    Aprovació, si escau, de la Planificació de l’execució dels objectius operatius del II Pla d’acció sobre discapacitat i inclusió de la UAB (II PAD) per l’any 2021
Punt 6     Informe favorable, si s’escau, del document  Programa de foment de la recerca amb posterioritat a un permís de maternitat
Punt 7     Torn obert de paraules.