Servei d'Interpretació (lloguer d'espais, cabines i receptors)

SERIM


Lloguer d’aules amb equips d’interpretació


La FTI pot llogar les aules equipades amb cabines d’interpretació. L’aforament és de 125 persones i 80 equips de receptors.

La FTI no lloga les aules d’interpretació per períodes inferiors a 3 hores. En dies no laborables, en què cal obrir les instal·lacions de la FTI, és possible l’obertura per mitja jornada o per la jornada sencera.

La FTI no lloga els seus equipaments (cabines, receptors...) perquè siguin traslladats i utilitzats fora de la facultat. La FTI no lloga les aules amb cabines d’interpretació per a actes amb intèrprets que no s’hagin contactat a través del seu Servei d’Interpretació.

El dia que es realitzi l’activitat. caldrà adreçar-se al Suport Logístic (SLIPI) de la FTI, que donarà les indicacions necessàries per lliurar els receptors al públic i assegurar que els retornin (s’acostuma a fer entrega del DNI que es conserva fins que es retorna el receptor). Els organitzadors es responsabilitzaran del bon ús del material i de les instal·lacions. En cas de pèrdua o de mal ús es faran càrrec del cost.

En acabar l’activitat, caldrà avisar el Suport Logístic (SLIPI) i no deixar el material sol sense supervisió.

Tarifes

Aquests preus inclouen la utilització dels espais, els receptors i auriculars i el suport tècnic necessari. Si es tracta de facturació externa, s'ha d'afegir el 21% d'IVA corresponent a la prestació de serveis, si s'escau.
 

  d' 1 a 39 receptors de 40 a 79 receptors
Preus interns
UAB
1 dia 550€ 600€
1/2 dia 350€ 400€
3 hores 300€ 350€
Preus externs 1 dia 650€ 750€
1/2 dia 400€ 500€
3 hores 350€ 450€


Procediment
  • Si es vol demanar informació prèvia, cal posar-se en contacte amb el deganat de la Facultat de Traducció i d’Interpretació: dg.traduccio@uab.cat
  • Per formalitzar la petició cal omplir el formulari i prémer el botó Enviar formulari.
  • La petició ha d’arribar a la FTI un mínim de 30 dies abans de la data per a la que es demana el lloguer (en casos concrets, es valorarà la possibilitat d’organitzar un servei amb un marge inferior)
  • Es confirmarà l’acceptació via correu electrònic o telèfon.

Formulari de sol·licitud