Coneix l'Escola

Reglament d’ús de les aules informàtica

Reglament d'ús de les aules d'informàtica

Les aules d'informàtica restaran sempre obertes, exceptuant els casos en què es realitzin classes de pràctiques d'informàtica o d'altres matèries que necessitin l'ús dels PC, com a suport docent dels estudiants.

A l'aula d'informàtica, com a la resta d'aules, no està permès consumir begudes o menjar ni fumar.

La docència

El/la professor/a és responsable del manteniment i la utilització de l’aula durant el desenvolupament de la classe. Si n'hi ha, comunicarà les incidències del material informàtic al Centre d’Assistència i Suport dels Serveis Informàtics de la UAB mitjançant el telèfon que s’ha habilitat a cada aula, prement la tecla M1 que realitzarà la trucada automàtica.

Els Serveis Informàtics seran els encarregats d’avaluar, resoldre i fer el seguiment de les incidències que es puguin produir a les aules d’informàtica.

No es pot canviar de lloc els PC, les impressores i/o perifèrics, tret que hagi estat autoritzat pels Serveis Informàtics del centre.

Suport a la docència: Estudiants

L'escola posa a disposició dels estudiants un nombre limitat d'impressions anual com a suport a l'estudi.

Els estudiants podran portar els seus USB, amb el benentès que comprovaran la no-infecció de virus a l’inici i al final de la sessió.

Els usuaris són responsables de qualsevol epidèmia o de la inutilització de l’aula o dels PC. En el cas que hi accedeixin per iniciativa pròpia també són responsables del bon ús dels programes i dels equips informàtics (evitant l’ús incorrecte del material, la reproducció i instal·lació de còpies il·legals, etc.).

Els CDs/USBs són aportacions que fan els usuaris. L’adquisició d’aquest material no es pot fer al centre.

Cal respectar i utilitzar les instal·lacions seguint les normes i el reglament general del centre.

La utilització de projectors i altres mitjans complementaris de l’aula d’informàtica està sotmesa a les pautes que regeixen en altres àmbits del centre.