Coneix l'Escola

Enquestes de matriculació i serveis

Enquesta de Matriculació (Curs 2020-2021)
  % Resposta  Eines de suport* Procés de matriculació* Gestió d'incidències*
Màster en Arxivística i Gestió de Documents 15,7% 87,5% 86,5% 83,3%

*% d'alumnat bastant o molt satisfet amb...

 

 Enquesta de Matriculació 2019-20

 

Enquestes de Serveis MUAIGD 2019-20