Coneix l'Escola

Coordinadors/es

Coordinació d’estudis de Màster


Anahí Casadesús de Mingo
93 581 73 99
anahi.casadesus@uab.cat

Coordinació d’estudis de formació continuadaCarmen García Meilán
663 08 99 77
carmen.garcia.meilan@uab.cat

Coordinació de l’àrea de recercaRemei Perpinyà Morera
 93 581 73 99
 remei.perpinya@uab.cat