Cessió de material

Cessió de material als col·lectius

Els grups d'estudiants inscrits en elDirectori poden gaudir d'ajuts directes de cessió de material per a les activitats que desenvolupen a la UAB.

Per a gaudir d’aquests ajuts cal omplir aquest formulari. Posteriorment, es comprovarà la disponibilitat del material demanat i es confirmarà la sol·licitud de reserva per correu electrònic.

Es disposa del següent material: 

  • 15 taules plegables de plàstic de 180 x 80 cm. Adequades per estands informatius, paradetes o activitats afins.

  • 3 carpes de 3 x 3 m amb un sistema de muntatge en acordió.

  • 1 equip de so de 360 W compost de 2 bafles autoamplificables, cablejat i 2 micròfons, peus de micros per a amenitzar musicalment les activitats o bé per a fer xerrades tant a espais interiors com exteriors.  Característiques de l'equip de so | Ús i muntatge de l'equip de so

Per a les activitats que es vulguin realitzar fora de la Plaça Cívica, a les facultats o en centres adscrits fora del Campus de Bellaterra, caldrà l'autorització prèvia del Deganat o de la direcció corresponent.

L'autorització s'haurà d'enviar per correu a info.participacio@uab.cat directament des del Deganat a la Unitat de Dinamització Comunitària.