Assignació d'armaris

Assignació armaris de l'Hotel d'Entitats

Ateses les sol·licituds rebudes i les bases per a disposar de les taquilles de l'Hotel d'Entitats, queda publicada l'assignació de les 40 taquilles disponibles de la convocatòria de juny del 2020 pel curs 2020/2021 . Podeu consultar la resolució a l'enllaç que trobareu a peu de pàgina.

Les assignacions dels armaris es formalitzaran mitjançant la signatura d'un compromís d'acceptació de les condicions d'ús dels armaris de l'Hotel d'Entitats, aquells col·lectius que no l'hagin signat, hauran de fer-ho en el moment de recollir el cadenat. Els col·lectius que se'ls hi hagi atorgat la cessió de l'ús dels armaris, hauran d'anar al Centre de Recursos per a Col·lectius per a recollir el cadenat i per a signar l'esmentat compromís, en cas que no l'hagin entregat.