Vols ser mentor?

Vols ser mentor o mentora?

Mentor

 


Programa Mentor
2n semestre, curs 2020/2021


Inscripcions obertes al mes de desembre 2020

El Mentor vol facilitar l’estada dels estudiants internacionals a la UAB i oferir el suport d’estudiants locals a estudiants d’altres països, per tal d’acompanyar-los en la seva integració al món acadèmic, social i cultural de la UAB. Alhora, la participació en el Mentor proporcionarà una experiència positiva d’intercanvi cultural i de creació de xarxes entre estudiants internacionals de diferents procedències i estudiants locals.

Qui hi pot participar?
L’alumnat local que estigui matriculat d’estudis de grau a la UAB, llevat dels estudiants de primer any de grau.
 
Requisits d'admissió:        

 

  • Estar matriculats d’estudis de grau a la UAB.
  • No podran participar els estudiants de primer any de grau.
  • Els mentors han de pertànyer a una facultat on hi hagi estudiants internacionals que hagin sol·licitat un mentor.

S’ha de tenir en compte que el nombre de mentors sempre està relacionat amb el nombre d’estudiants internacionals que sol·licitin l’assessorament d’estudiants locals a la facultat (com a mínim n’han de ser 4). Per tant, la demanda d’estudiants locals per a aquest programa dependrà directament dels estudiants internacionals que vulguin participar-hi.

Quines tasques ha de realitzar el mentor?
1. Estar en contacte amb els estudiants internacionals que se us assignin per a fer-los un acompanyament (s'assignaran entre 4 i 8 estudiants internacionals a cada mentor). Aquestes tasques comencen abans de l’arribada a la UAB i al llarg de tot el semestre.
2. Fer un acompanyament dels estudiants internacionals en les seves gestions amb institucions o persones que puguin solucionar possibles problemàtiques i entrebancs (tràmits amb Gestió Acadèmica, com obrir un compte bancari, etc.).
3. Dinamitzar activitats en què s’interacciona amb estudiants internacionals i proposar activitats per a fer durant el semestre.
4. Participar en les sessions informatives prèvies i a les de seguiment, així com estar en contacte amb els responsables de la Unitat de Dinamització Comunitària durant el període.
5. Elaborar una memòria descriptiva del semestre.
 
Què podeu aconseguir?
1. Una experiència positiva i intercultural.
2. Practicar idiomes.
3. La possibilitat de participar en jornades i trobades de mobilitat a l'estranger.
4. Creació de xarxes.
5. Reconèixer crèdits ECTS (pendent d'aprovació definitiva). 
 
Us agradaria ser mentors/es?
Només heu d’omplir aquest formulari d'inscripció. Ens posarem en contacte amb vosaltres per correu i us convocarem a una reunió a L'Àgora (Edifici R) on us explicarem, en petits grups, com funciona el Mentor de manera detallada.
Reiterem que el fet de ser mentors o no dependrà, entre altres factors, del nombre de mentors que hi hagi a cada facultat i del nombre d’estudiants internacionals que en sol·licitin un.
 
Per a resoldre qualsevol dubte, si us plau, escriviu-nos a: mentor.estudiants@uab.cat.