Participació estudiantil Més enllà de les aules, un món per descobrir

Guia d'actuació davant el sexisme i les violències de gènere

Guia d'actuació davant el sexisme i les violències de gènere als col·lectius de la UAB

Aquesta guia, elaborada per l'Observatori per a la Igualtat de la UAB pretén dotar d'eines formatives i pautes concretes els col·lectius inscrits a elDirectori (registre del teixit associatiu de la UAB) per prevenir i actuar davant casos de sexisme i violències de gènere que es puguin donar en el transcurs de la seva activitat. Els col·lectius juguen un doble paper:

  • Com a part de la societat reprodueixen estructures i pràctiques sexistes.
  • Són agents transformadors i de canvi.
Donada la rellevància del seu paper, és essencial que els col·lectius aprovin i adoptin aquesta Guia, que promoguin condicions organitzatives i de treball que evitin qualsevol situació de discriminació per raó de gènere i que apliquin la perspectiva de gènere en tots els projectes que duen a terme.

Descarregeu-vos la guia