Participació estudiantil Més enllà de les aules, un món per descobrir

Taller de Representació estudiantil

Taller_representació_estudiantil

Taller de representació estudiantil

ANUL·LAT


L’objectiu de l'activitat és donar a conèixer els canals de participació i representació de la UAB i el paper de l’estudiant representant.

Contingut
1.      Organització de la representació institucional de l'alumnat.
2.      Organs de govern de la universitat amb representació de l'alumnat.
3.      La figura del delegat o delegada de grup acadèmic i altres representants unipersonals d'alumnat.
4.      Espais de representació supra-universitària amb participació de l'alumnat.
5.      Normatives bàsiques que afecten la participació i representació de l'alumnat.
6.      Altres Formes de participacióa la UAB. 

 

A qui s’adreça aquesta activitat?
A qualsevol persona que matriculada a la universitat en el curs vigent i estigui interessada en aquesta temàtica, especialment aquelles que hagin estat triades per a algun càrrec de representació.

Dates i horari
Des de les 15 fins a les 19 h, els dies 6, 7, 8, 13, 14 i 15 de maig de 2024.

 

Requisits per al reconeixement acadèmic:
Per poder sol·licitar el reconeixement d'1 crèdit ECTS, cal que s'hagi participat activament en el 85% de les sessions.

Per a inscriure-vos només heu d'emplenar aquest formulari  abans del 5 de maig de 2024.