Research groups, institute and centers at UAB

Research groups, institute and centers at UAB

This section presents information about the UAB's groups, institutes and research centres that are dedicated to or incorporate some line of research into the study of gender.

Research groups

Antígona
Dones i Drets
Cos i Textualitat
Laboratori de periodisme i comunicació per a la ciutadania plural
Feminari Dona i Cultura de Masses
Gènere, Ciències i Ensenyament de les Ciències (GCEC)
Lis - Estudis socials i de gènere sobre la corporalitat, la subjectivitat i el patiment evitable
Grup d'Estudis de Geografia i Gènere
Seminari d'Estudis de la Dona (SED)
Seminari Interdisciplinar d'Estudis de Gènere
Grup d'Estudis Socials de la Subjecció i la Subjectivitat

Research groups with line into the study of gender

AFIN
Centre d'Estudis d'Immigració i Minories Ètniques (CEDIME)
Educació, Migracions i Infància (EMIGRA)
Família, Gènere i Benestar Social (FGEB)
Grup de Recerca en Imatge, So i Síntesi (GRISS)
Grup d'Estudis de Mobilitat, Transport i Territori (GEMOTT)
Grup d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT)
Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP)
Laboratori d'Investigació Prosocial Aplicada (LIPA)
Processos Cognitius, Sòcio-afectius i de Simbolització
Seminari d'Anàlisi de les Polítiques Socials (SAPS)
Valors en Joc
Grup de Recerca en Psicologia, Comunicació i Publicitat

Institutes and centers

Centre d'Estudis Demogràfics (CED)
Centre d'Estudis de l'Època Franquista i Democràtica (CEFID)
Centre d'Estudis de Patrimoni Arqueològic de la Prehistòria (CEPAP)
Escola de Cultura de Pau

Research groups on disabilities

CERSIN, Centre d'Estudis i Recerca per a una Societat Inclusiva
Equip ACCEPLAN 
Grup de Recerca DiM (Didàctica, Innovació, Multimèdia) 
Grup de Recerca sobre Sordeses i Trastorns en l'Adquisició del Llenguatge (GISTAL) 
Grup de Recerca d'Atenció a la Diversitat: Aspectes Socioculturals, Emocionals i Lingüístics (GRADASEL) 
Grup TRANSMEDIA