Grupos, centros e institutos UAB

Grupos, centros e institutos de investigación

En este apartado se presenta información sobre los grupos, institutos o centros de investigación de la UAB dedicados al estudio de género o bien que incorporan alguna línea de investigación al estudi del gènero y discapacidad.

Grupos de investigación de género

Antígona
Dones i Drets
Cos i Textualitat
Laboratori de periodisme i comunicació per a la ciutadania plural
Gènere, Ciències i Ensenyament de les Ciències (GCEC)
Grup d'Estudis de Geografia i Gènere
Lis - Estudis sobre la corporalitat, la subjectivitat i el patiment evitable
Seminari d'Estudis de la Dona (SED)
Grup d'Estudis Socials de la Subjecció i la Subjectivitat

Grupos de investigación con linea de género

Centre d'Estudis d'Immigració i Minories Ètniques (CEDIME)
Educació, Migracions i Infància (EMIGRA)
Grup de Recerca en Imatge, So i Síntesi (GRISS)
Grup d'Estudis de Mobilitat, Transport i Territori (GEMOTT)
Grup d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT)
Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP)
Laboratori d'Investigació Prosocial Aplicada (LIPA)
Processos Cognitius, Sòcio-afectius i de Simbolització
Seminari d'Anàlisi de les Polítiques Socials (SAPS)
Valors en Joc
Grup de Recerca en Psicologia, Comunicació i Publicitat

Institutos y centros

Centre d'Estudis Demogràfics (CED)
Centre d'Estudis de l'Època Franquista i Democràtica (CEFID)
Centre d'Estudis de Patrimoni Arqueològic de la Prehistòria (CEPAP)
Escola de Cultura de Pau
 

Grupos de investigación dedicados a temas de discapacidad 

CERSIN, Centre d'Estudis i Recerca per a una Societat Inclusiva
Equip ACCEPLAN 
Grup de Recerca DiM (Didàctica, Innovació, Multimèdia) 
Grup de Recerca sobre Sordeses i Trastorns en l'Adquisició del Llenguatge (GISTAL) 
Grup de Recerca d'Atenció a la Diversitat: Aspectes Socioculturals, Emocionals i Lingüístics (GRADASEL) 
Grup TRANSMEDIA