Consejo Asesor

Consejo Asesor

Con el objetivo de orientar y asesorar al Observatorio respecto a sus actividades, se constituye el Consejo Asesor, formado por personal docente y de soporte de la Autónoma experto en temas de género, discapacidad y desigualdad social y económica.

Género

 • Encarna Bodelón. Coordinadora del Grup de Recerca Antígona
 • Leonor Cantera. Coordinadora del grup de recerca VIPAT – Violència en la parella i en el treball
 • Beatriz Cantero Riveros. Gènere, Ciències i Ensenyament de les Ciències (GCEC)
 • Silvia Carrasco Pons. Grup de recerca EMIGRA
 • Pilar Carrasquer Oto. Grup d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT)
 • Jenny Cubells Serra. Grup de Recerca Estudis Socials i de Gènere de Poder i la Subjectivitat
 • Baylina Ferré, Mireia. Grup de Recerca de Geografia i Gènere
 • Rosa Franquet Calvet. Grup de Recerca en Imatge, So i Síntesi (GRISS)
 • Teresa Freixes. Anterior directora de l’Observatori per a la Igualtat de la UAB (2015-2016)
 • Carolina Gala Durán. Anterior Directora de l’Observatori per a la Igualtat de la UAB (2009-2012)
 • Maria Dolors García Ramón. Grup d'Estudis de Geografia i Gènere
 • María Jesús Izquierdo Benito. Anterior Directora de l’Observatori per a la Igualtat de la UAB (2005-2009)
 • Maria Jesús Espuny. Coordinadora del Grup Dones i Drets
 • Aurora Leal García. Seminari Interdisciplinar d'Estudis de Gènere/Grup d'Investigació Processos Cognitius, Sòcioafectius i de Simbolització
 • Rosa María Palencia. Membre del Griup de Recerca en Imatge, So i Síntesi (GRISS)
 • Diana Marre. Coordinadora del Grup de Recerca AFIN
 • Sílvia Martínez García. Membre del grup MUSC – Les músiques en les societats contemporànies
 • Maria Mena. Centre Joan Rivière en Psicogènere
 • Marisela Montenegro Martínez. Coordinadora del Grup de recerca FIC – Fractalitats en Investigació Crítica
 • Enrico Mora Malo. Coordinador del Grup de Recerca GESES_Lis - Estudis socials i de gènere sobre la corporalitat, la subjectivitat i el patiment evitable
 • Maria Angeles Benítez. Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT)
 • Sònia Parella. Coordinadora del GEDIME
 • Maria Prat i Grau. Valors en Joc
 • Maria Prats Ferret. Professora del Departament de Geografia
 • Francesca Puigpelat Martí. Professora del Departament de Ciència Política i de Dret Públic
 • Margot Pujal Llombart. Grup de Recerca DES-SUBJECTANT.GESPG: Grup d'Estudis Socials de la Subjecció i la Subjectivitat des d'una Perspectiva de Gènere
 • Rosa Maria Raich Escursell. SGR-Grup de Recerca Comportaments, Estils de Vida i Salut en Dones
 • Montserrat Rifà. Anterior directora de l’Observatori per a la Igualtat de la UAB (2012-2015)
 • Begonya Sáez Tajafuerce. Coordinadora del Minor  d’Estudis de Gènere de la UAB
 • Carmen Sarasua García. Grup de Recerca Institucions Econòmiques, Nivells de Vida i Medi Ambient - UHE.
 • Núria Simelio Sola. Feminari Dona i Cultura de Masses
 • Montserrat Solsona Pairo. Centre d'Estudis Demogràfics (CED)
 • Verena Stolcke. Catedràtica emèrita al Departament d’Antropologia Social i Cultural
 • Susanna Subirà Álvarez. Grup de Recerca en Psicopatologia de Gènere
 • Marina Tomás Folch. Grup de Recerca Gestió del Canvi a les Organitzacions Formatives
 • Teresa Torns Martín. Seminari d'Estudis de la Dona (SED)/Grup d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT)
 • Meri Torras Francés. Grup de Recerca Cos i Textualitat

 

Discapacidad

 • Enric Font. Director d'Arquitectura i Logística
 • Judit Oliver. Fundació Autònoma Solidària - PIUNE
 • Joan Gómez Escofet. Director del Servei de Biblioteques
 • Cristina Laborda. Grup d'investigació de sordeses i trastorns de l'audició i del llenguatge (GISTAL)
 • Pere Marqués. Grup d'Investigació Didàctica, Innovació i Multimèdia (DIM)
 • Carles Monereo. Grup de recerca Seminari Interuniversitari d'Investigació en Estratègies d'Ensenyament i Aprenentatge (SINTE)
 • Jordi Prat. Fundació Autònoma Solidària (FAS)
 • Pilar Orero. Grup de recerca Transmèdia Catalònia, Traducció audiovisual i accessibilitat
 • Rafael Requena. Taula de Mobilitat. Àrea de Serveis Logístic i d'Administració
 • Mercè Roc Peñaranda. Grup de Recerca d'Atenció a la Diversitat: Aspectes Socioculturals, Emocionals i Lingüístics (GRADASEL)
 • Jordi Roig de Zárate. Grup d'aplicacions biomèdiques tecnològiques per a l'autonomia personal
 • Carrasumada Serrano. Grup d'investigació de sordeses i trastorns de l'audició i del llenguatge (GISTAL)
 • Núria Silvestre. Grup d'investigació de sordeses i trastorns de l'audició i del llenguatge (GISTAL)
 • Vicenç Soler. Grup d'aplicacions biomèdiques tecnològiques per a l'autonomia personal