Advisory Council

Advisory Council

The Advisory Council has been established to guide and advise the Observatory with regards to its activities, and is composed of teaching and support staff from the UAB who specialise in gender, disability, and social and economic inequality issues.

Gender

 • Encarna Bodelón. Coordinadora del Grup de Recerca Antígona
 • Leonor Cantera. Coordinadora del grup de recerca VIPAT – Violència en la parella i en el treball
 • Beatriz Cantero Riveros. Gènere, Ciències i Ensenyament de les Ciències (GCEC)
 • Silvia Carrasco Pons. Grup de recerca EMIGRA
 • Pilar Carrasquer Oto. Grup d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT)
 • Jenny Cubells Serra. Grup de Recerca Estudis Socials i de Gènere de Poder i la Subjectivitat
 • Baylina Ferré, Mireia. Grup de Recerca de Geografia i Gènere
 • Rosa Franquet Calvet. Grup de Recerca en Imatge, So i Síntesi (GRISS)
 • Teresa Freixes. Anterior directora de l’Observatori per a la Igualtat de la UAB (2015-2016)
 • Carolina Gala Durán. Anterior Directora de l’Observatori per a la Igualtat de la UAB (2009-2012)
 • Maria Dolors García Ramón. Grup d'Estudis de Geografia i Gènere
 • María Jesús Izquierdo Benito. Anterior Directora de l’Observatori per a la Igualtat de la UAB (2005-2009)
 • Maria Jesús Espuny. Coordinadora del Grup Dones i Drets
 • Aurora Leal García. Seminari Interdisciplinar d'Estudis de Gènere/Grup d'Investigació Processos Cognitius, Sòcioafectius i de Simbolització
 • Rosa María Palencia. Membre del Griup de Recerca en Imatge, So i Síntesi (GRISS)
 • Diana Marre. Coordinadora del Grup de Recerca AFIN
 • Sílvia Martínez García. Membre del grup MUSC – Les músiques en les societats contemporànies
 • Maria Mena. Centre Joan Rivière en Psicogènere
 • Marisela Montenegro Martínez. Coordinadora del Grup de recerca FIC – Fractalitats en Investigació Crítica
 • Enrico Mora Malo. Coordinador del Grup de Recerca GESES_Lis - Estudis socials i de gènere sobre la corporalitat, la subjectivitat i el patiment evitable
 • Maria Angeles Benítez. Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT)
 • Sònia Parella. Coordinadora del GEDIME
 • Maria Prat i Grau. Valors en Joc
 • Maria Prats Ferret. Professora del Departament de Geografia
 • Francesca Puigpelat Martí. Professora del Departament de Ciència Política i de Dret Públic
 • Margot Pujal Llombart. Grup de Recerca DES-SUBJECTANT.GESPG: Grup d'Estudis Socials de la Subjecció i la Subjectivitat des d'una Perspectiva de Gènere
 • Rosa Maria Raich Escursell. SGR-Grup de Recerca Comportaments, Estils de Vida i Salut en Dones
 • Montserrat Rifà. Anterior directora de l’Observatori per a la Igualtat de la UAB (2012-2015)
 • Begonya Sáez Tajafuerce. Coordinadora del Minor  d’Estudis de Gènere de la UAB
 • Carmen Sarasua García. Grup de Recerca Institucions Econòmiques, Nivells de Vida i Medi Ambient - UHE.
 • Núria Simelio Sola. Feminari Dona i Cultura de Masses
 • Montserrat Solsona Pairo. Centre d'Estudis Demogràfics (CED)
 • Verena Stolcke. Catedràtica emèrita al Departament d’Antropologia Social i Cultural
 • Susanna Subirà Álvarez. Grup de Recerca en Psicopatologia de Gènere
 • Marina Tomás Folch. Grup de Recerca Gestió del Canvi a les Organitzacions Formatives
 • Teresa Torns Martín. Seminari d'Estudis de la Dona (SED)/Grup d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT)
 • Meri Torras Francés. Grup de Recerca Cos i Textualitat

 

Disabilities

 • Enric Font. Director of Architecture and Logistics
 • Judit Oliver. Solidarity Autonomous Foundation FAS - PIUNE
 • Joan Gómez Escofet. Director of UAB Libraroes
 • Cristina Laborda. Deafness and Hearing and Language Disorders research group (GISTAL)
 • Pere Marqués. Teaching, Innovation, and Multimedia research group (DIM)
 • Carles Monereo. Inter-university seminar of research in Teaching and Learning  Strategies (SINTE)
 • Jordi Prat. Solidarity Autonomous Foundation FAS - PIUNE
 • Pilar Orero. TransMèdia Catalonia, Audiovisual Translation and Accessibility research group
 • Rafael Requena. UAB Mobility Table. Area of Logistical Services and Administration
 • Mercè Roc Peñaranda. Research group Attention to Diversity: Sociocultural, Emotional and Linguistical Aspects (GRADASEL)
 • Jordi Roig de Zárate. Group of Technology for Biomedical Applications in Personal Autonomy
 • Carrasumada Serrano. Deafness and Hearing and Language Disorders research group (GISTAL)
 • Núria Silvestre. Deafness and Hearing and Language Disorders research group (GISTAL)
 • Vicenç Soler. Group of Technology for Biomedical Applications in Personal Autonomy