Advisory Council

Advisory Council

The Advisory Council has been established to guide and advise the Observatory with regards to its activities, and is composed of teaching and support staff from the UAB who specialise in gender, disability, and social and economic inequality issues.

Gender

 • Ingrid Agud. Coordinadora del Grau en Estudis Socioculturals de Gènere i Representant de la UAB a l'iiEDG 
 • Mònica Balltondre. Professora del Departament de Psicologia Social
 • Mireia Baylina Ferré. Grup de Recerca de Geografia i Gènere
 • Encarna Bodelón. Coordinadora del Grup de Recerca Antígona
 • Leonor Cantera. Coordinadora del grup de recerca VIPAT – Violència en la parella i en el treball
 • Beatriz Cantero Riveros. Experta en gènere en l'àmbit de les ciències 
 • Pilar Carrasquer Oto. Professora jubilada del Departament de Sociologia 
 • Jenny Cubells Serra. Professora del departament de Psicologia Social 
 • Maria Jesús Espuny. Síndica de Greuges de la UAB 
 • Rosa Franquet Calvet. Grup de Recerca en Imatge, So i Síntesi (GRISS)
 • Carolina Gala Durán. Anterior Directora de l’Observatori per a la Igualtat de la UAB (2009-2012)
 • Maria Dolors García Ramón.  Professora jubilada del Departament de Geografia 
 • Teresa Gutierrez Rosado. Coordinadora del Grup de Recerca Comportaments, Estils de Vida i Salut en Dones 
 • María Jesús Izquierdo Benito. Anterior Directora de l’Observatori per a la Igualtat de la UAB (2005-2009)
 • Aurora Leal García. Professora jubilada del Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i d'Educació 
 • Diana Marre. Coordinadora del Grup de Recerca AFIN
 • Sílvia Martínez García. Professora del Departament d'Art i Musicologia i membre del Grup de Recerca Sound & City
 • Marisela Montenegro Martínez. Coordinadora del Grup de recerca FIC – Fractalitats en Investigació Crítica
 • Enrico Mora Malo. Coordinador del Grup de Recerca Lis- Estudis sobre la corporalitat, la subjectivitat i el patiment evitable i Coordinador UAB del doctorat de gènere de l'iiEDG
 • Rosa María Palencia. Professora jubilada del Departament de Comunicació 
 • Teresa Paramio. Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT) 
 • Olga Paz Torres. Coordinadora per la UAB del màster de l'iIEDG
 • Maria Prats Ferret. Directora de l'Observatori per a la Igualtat des del 2019  
 • Margot Pujal Llombart. Coordinadora del Grup de Recerca DES-Subjectant.GESPI
 • Rosa Maria Raich Escursell. Professora jubilada del Departament de Psicologia Clínica i de la Salut 
 • Montserrat Rifà. Anterior directora de l’Observatori per a la Igualtat de la UAB (2012-2015)
 • Begonya Sáez Tajafuerce. Coordinadora del Minor d’Estudis de Gènere de la UAB
 • Carmen Sarasua García. Professora del Departament d'Economia
 • Susanna Subirà Álvarez. Coordinadora del Grup de Recerca en Psicopatologia de Gènere 
 • Teresa Torns Martín. Professora jubilada del Departament de Sociologia
 • Meri Torras Francés. Grup de Recerca Cos i Textualitat

Disabilities

 • Enric Font. Director of Architecture and Logistics
 • Judit Oliver. Solidarity Autonomous Foundation FAS - PIUNE
 • Joan Gómez Escofet. Director of UAB Libraroes
 • Cristina Laborda. Deafness and Hearing and Language Disorders research group (GISTAL)
 • Pere Marqués. Teaching, Innovation, and Multimedia research group (DIM)
 • Carles Monereo. Inter-university seminar of research in Teaching and Learning  Strategies (SINTE)
 • Jordi Prat. Solidarity Autonomous Foundation FAS - PIUNE
 • Pilar Orero. TransMèdia Catalonia, Audiovisual Translation and Accessibility research group
 • Rafael Requena. UAB Mobility Table. Area of Logistical Services and Administration
 • Mercè Roc Peñaranda. Research group Attention to Diversity: Sociocultural, Emotional and Linguistical Aspects (GRADASEL)
 • Jordi Roig de Zárate. Group of Technology for Biomedical Applications in Personal Autonomy
 • Carrasumada Serrano. Deafness and Hearing and Language Disorders research group (GISTAL)
 • Núria Silvestre. Deafness and Hearing and Language Disorders research group (GISTAL)
 • Vicenç Soler. Group of Technology for Biomedical Applications in Personal Autonomy