La Fundació UAB

La Fundació Wassu UAB presenta dues publicacions i el seu nou web

La Fundació Wassu presenta dues publicacions i el seu nou web

La Fundació Wassu UAB, entitat pertanyent a la Corporació UAB que actua a nivell internacional per la prevenció de la Mutilació Genital Femenina (MGF) a través de la transferència de coneixement, convocarà properament als mitjans de comunicació per presentar dos treballs i el seu nou espai web.

04/11/2019

Encara queda un llarg camí per recórrer en l’atenció i la prevenció de la MGF. L'estudi proposa recomanacions per tal de millorar la intervenció preventiva en els àmbits de la salut, els serveis socials i l’educació.

Amb motiu del Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra la Dona, que es celebra el 25 de novembre, la Fundació mostrarà al públic Mutilación Genital Femenina. Informe de evaluación del modelo de actuación de la Generalitat de Cataluña (2002-2018). El treball es va dur a terme dins el marc del projecte Empoderando con conocimiento: prevención de la MGF en España (2018), finançat pel Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social i cofinançat pel Fons d’Asil, Migració i Integració (FAMI) de la Unió Europea, i analitza el primer protocol a nivell autonòmic de 2002, el segon de 2007 i la reedició del 2009. La investigació posa de manifest que encara queda un llarg camí per recórrer en l’atenció i la prevenció de la MGF, tant a Catalunya com a l’estat, i proposa una sèrie de recomanacions per tal de millorar la intervenció preventiva en els àmbits de la salut, els serveis socials i l’educació.

Una carta per evitar la MGF

El segon treball que centrarà la presentació és un avançament de les conclusions de l’Estudio sobre Uso y Aplicación del Compromiso Preventivo. Amb 20 anys d’existència i 10 d’incorporació a l’Institut Català de la Salut, el Compromiso Preventivo de la MGF és alhora document i eina. Disponible per a professionals de la salut, -principalment d'atenció primària i pediatria-, i famílies que viatgen als seus països d’origen on es practica la MGF, és una carta en la que les famílies es comprometen a vigilar i tenir cura de la salut de les seves filles durant l’estada a l’estranger, seguint els consells dels centres de vacunació internacional i evitant la MGF. L’avanç de l’estudi que es presenta ara proposa una anàlisi sobre el seu ús, aplicabilitat i impacte a Espanya.

Ampliar la difusió i arribar a la ciutadania

Coincidint amb aquestes publicacions, la Fundació donarà a conèixer el seu nou web, un renovat espai de divulgació i de transferència de coneixement sobre la MGF i la tasca de l’entitat, alineat visualment amb la resta de pàgines web de la Corporació i integrat dins la plataforma tecnològica de la UAB, i que estarà disponible properament.

El nou web neix amb la voluntat d’oferir informació divulgativa sobre la MGF i visibilitzar la recerca i els seus fruits, -els estudis-, elaborats per la Fundació. Altres objectius inclouen aportar elements per tal que la ciutadania prengui consciència del problema de la MGF i descobreixi la feina que fa la Fundació Wassu per eradicar-la, així com dotar l’entitat d’una presència i coneixement més amplis entre la comunitat universitària.