Vés al contingut principal

La UAB estrena vuit nous graus

03 juny 2022
Compartir per WhatsApp Compartir per e-mail

Dret + Relacions Internacionals, Intel·ligència Artificial, Filologia i Cultura Franceses i diverses filologies combinades (Estudis d'Anglès i Espanyol, Estudis d'Anglès i Català, Estudis de Català i Espanyol, Estudis d'Anglès i Clàssiques i Estudis d'Anglès i Francès). Són les vuit novetats de l’oferta de grau de la UAB per a aquest proper curs 2022-2023.

Nous graus

A la Facultat de Dret, s’estrenarà el doble grau en Dret + Relacions Internacionals, combinant els dos graus que ja imparteix l’Autònoma. Aquest grau ofereix una formació jurídica completa i alhora especialitzada en dret i polítiques internacionals. Els graduats adquiriran competències per treballar, per exemple, a la Unió Europea o en institucions i organitzacions internacionals, en ONG o multinacionals amb una àmbit d'actuació supraterritorial, o en assessoria jurídica en negociacions internacionals.

I, a la Facultat de Filosofia i Lletres, s'ha fet una reformulació de vàries de les titulacions impartides al centre:

Aquests nous graus combinats volen adequar millor els continguts d'algunes assignatures al perfil mixt del grau a fi que l'estudiantat assoleixi una visió sòlida i integrada dels fenòmens lingüístics i literaris d'ambdues filologies. D'altra banda, s'incorporen mencions perquè l'estudiantat pugui optar per intensificar la formació en llengua, lingüística i gramàtica comparada, o en literatura, literatura comparada i cultura, mitjançant un ventall d'assignatures ampli amb continguts més clarament professionalitzadors, com els relatius a l'ensenyament de les llengües o els destinats a aprofundir en el plantejament de polítiques lingüístiques.

En concret, el Grau en Filologia i Cultura Franceses canvia de nom tot reformant l'actual Grau en Estudis Francesos . Es tracta d'un grau interuniversitari programat per la UAB i la UB, l'únic del seu àmbit a Catalunya. Amb aquesta reformulació, el grau vol adequar més els estudis a la demanda laboral tot incidint en els aspectes culturals, enfortint el domini no només de la llengua francesa sinó també de la cultura i reforçant la interdisciplinarietat tot potenciant la formació en uns àmbits de coneixement amplis (sociologia, filosofia, etc.)

D’altra banda, el grau en  Intel·ligència Artificial que  s’està oferint com a titulació pròpia l’Escola d’Enginyeria, a partir del curs 2022-2023 passarà a ser un grau oficial. 

D'aquesta manera, la UAB reforça la seva oferta interdisciplinària i amb una marcada vocació internacionalitzadora. El curs 2022-2023 començarà també la mobilitat al Grau en Ciència, Tecnologia i Humanitats, impartit entre Barcelona i Madrid per l'Aliança 4 Universitats: l'alumnat que està cursant aquest curs la titulació a la Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB, es desplaçarà a Madrid el proper curs per realitzar el segon curs de la carrera a la Carlos III i l'Autònoma de Madrid.

La UAB, amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible

  • Educació de qualitat

Dins de