Recerca

PECT HubB30

Innovació per a la sostenibilitat

Descripció

El Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) HubB30, Més enllà de la circularitat té l'objectiu de posicionar l’eix Mollet-Cerdanyola com un territori referent en l’economia circular a través de la col·laboració de la quàdruple hèlix i la creació d'una xarxa d’OpenLabs al territori.

Presentació del projecte

Participants

El projecte està coordinat per l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i compta amb la participació de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), el Parc de Recerca UAB, ESADE, EURECAT i l’Associació Àmbit B30.

Activitats

L’estratègia global del projecte es fonamenta en el concepte de la recerca i la innovació oberta, que proposa que aquesta es realitzi de forma més col·laborativa i amb la participació de la societat en la seva definició i desenvolupament per aconseguir un model de residu 0.

Per això, el projecte incorpora la cocreació com un enfocament emergent per fer front a molts del reptes territorials identificats com a prioritaris, una visió que fomenta la creativitat i la col·laboració entre diferents actors socials que ha d’incloure ciutadans, usuaris, personal investigador, entitats socials, autoritats públiques, sector empresarial, sector creatiu i persones emprenedores, per tal d’identificar problemes i proporcionar solucions. 

La UAB i el Parc de Recerca UAB tenen la missió de definir la visió i l'agenda compartida a través de tallers participatius entre els diferents actors, han elaborat un mapa de les iniciatives del territori, tant des de l’àmbit públic, com del privat, relacionades amb l’economia circular. A més, han identificat els reptes en aquest àmbit, a partir dels quals es treballarà per buscar-hi resposta. En aquest sentit, per exemple, s'ha realitzat el Programa de Generació d'Idees, per capacitar el personal investigador i generar projectes per eliminar i revaloritzar els residus.

Període

2021 - 2023

Finançament

El pressupost total del projecte és 3.934.221,84 €, que està cofinançat el 50% per la Generalitat de Catalunya.

Partners del HubB30