Carrera professional

La carrera professional


El desenvolupament professional en l’àmbit de la recerca fa referència a avançar cap a una posició totalment independent com a investigador. Els joves investigadors que inicien la seva carrera professional han de reflexionar sobre on volen arribar. Per aquest motiu, una planificació acurada de la carrera és vital per a assolir els objectius professionals.

L’European Framework for Research Careers (2011) distingeix i descriu quatre trams o perfils professionals en la carrera investigadora, que són independents de qualsevol sector (universitats, instituts de recerca, empreses o ONG):

  • Investigador R1. Investigador en Formació. Fa referència als investigadors que fan recerca sota supervisió en universitats, instituts de recerca o a la indústria. Inclou els doctorands.
  • Investigador R2. Investigador reconegut. Investigadors que ja són doctors, però que encara no han assolit un nivell d’independència significatiu, o investigadors amb un nivell d’experiència i competència equivalent.
  • Investigador R3. Investigador independent. Investigadors que ja han desenvolupat un nivell d’independència.
  • Investigador R4. Investigador sènior. Investigadors destacats en la seva àrea de recerca o camp de coneixement. Inclou els directors de grups de recerca o els caps de laboratori d’indústries d’R&D.

Els investigadors han de prendre consciència de quines són les competències i habilitats que es requereixen i s’esperen a cada etapa de la carrera investigadora per tal de maximitzar les seves oportunitats. En els documents “Towards a European Framework for Research Careers” (2011), de la Comissió Europea, i “Career Skill Measurement for Researchers. Eurodoc position” (2011), podeu trobar una descripció de les habilitats necessàries i desitjables per a cada estadi. A més, a la secció “Recursos en línia” podeu accedir a eines i documents d’interès que us poden ajudar a planificar el vostre futur professional, ja sigui dins o fora de l’acadèmia o combinant ambdós.