Personal UAB

Serveis Logístics i Administració (ASLiA)

Promoció del Campus

Avantatges comercials

La UAB ha arribat a acords amb empreses i/o entitats per tal que els membres de la comunitat universitària gaudeixin d’avantatges comercials. Les ofertes s'adrecen als membres de la comunitat universitària i en molts casos s'estenen a altres beneficiaris, com a persones físiques.

En cas que no es compleixin les condicions estipulades als acords, us agrairíem que us poseu en contacte amb nosaltres al correu electrònic aslia.avantatges.comunitats@uab.cat

Consulta el llistat d'avantatges comercials aquí.

Lloguer d'espais de la UAB
  • Pots consultar les tarifes vigents en aquest document.
  • Pots consultar exemples de tipologies d'espais en aquest enllaç.
  • Si vols llogar un espai, pots posar-te en contacte enviant un correu a promocio.campus@uab.cat 

Distribució dels ingressos provinents de lloguers d'espais i de rodatges

En el cas de lloguers d’aules docents, informatitzades, laboratoris o platós:

50 % de l’import total de la factura (sense IVA) Pressupost general de la UAB En el cas que el lloguer provingui de Promoció del Campus (ASLiA), aquesta Unitat rebrà un 5% de l’import facturat
50 % de l’import total de la factura (sense IVA) Distribució al Centre/Servei  

La data d'aplicació d'aquesta distribució és vigent des de l'1 de gener de 2009.

Condicions generals:

  1. En el cas de rodatges d'espots publicitaris o de pel·lícules es farà la distribució anterior, sempre i quan es rodi a l'interior de l'edifici.
  2. Quan els espais emprats corresponguin a més d'un centre de la UAB, la distribució del 50% pel centre es farà proporcionalment a la superfície cedida per cadascuna d'elles.
  3. Les despeses de seguretat, neteja, suport, etc., que requereixin dedicació específica per als serveis que s'estan prestant, es facturaran addicionalment a l'entitat que ho demana i serviran únicament per a fer front a les despeses esmentades.
  4. Aquesta proposta és d'aplicació a tots els campus de la UAB.