Personal UAB

Nomenaments i cessaments

Facultats i escoles

Coordinador de Grau de Dret i vicedegà d’Ordenació Acadèmica de la Facultat de Dret.

Ricardo Esteban Legarreta

Data de resolució: 10/05/2021
Efectes des de: 01/01/2021

< Tornar al llistat