Personal UAB

Nomenaments i cessaments

Altres

Representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la comissió de seguiment prevista a la clàusula setena del Conveni de Col·laboració amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) per a la investigació i la innovació en la reducció dels residus al campus de la UAB (Espai R).

Carme Hidalgo Montaner.

Data de resolució: 29/09/2020
Efectes des de: 25/09/2020

< Tornar al llistat