Personal UAB

Nomenaments i cessaments

Facultats i escoles

Sotsdirector d'Economia, d'Espais i de Territori de l'Escola d'Enginyeria

Jordi Bonache Albacete

Data de resolució: 26/06/2019
Efectes des de: 01/07/2019

< Tornar al llistat