INTERNATIONAL SUPPORT SERVICE

Comunitaris (UE i Schengen)

Procediments legals pel personal docent i investigador comunitari

El personal professor i investigador ciutadà de la Unió Europea (o espai Schengen) no ha de fer cap tràmit abans de la seva arribada a Espanya.
Després de la seva arribada, si volen residir a Espanya per un període superior a tres mesos, han de registrar-se al Registre Central d’Estrangers per obtenir un certificat de registre i un número d’identificació per estranjers (NIE). Aquest número NIE és necessari pels procediments legals relacionats amb el contracte de treball.

El certificat de registre s’obté en una Comissaria de la Policia Nacional (demana cita prèvia aquí).


Els documents necessaris per registrar-se i obtenir el NIE són:

  • Dues fotocopies del formulari de registre: EX18
  • Passaport o Document d’Identitat del seu país en vigor (original i fotocopia).
  • Una carta de RH amb els detalls del contracte (l’aconseguiràs a Recursos Humans, per això et demanaran per endavant la data de la cita amb la policia).
  • Taxa 790 codi 012: opció < Certificado de registro de residente comunitario o Tarjeta de residencia de familiar de un ciudadano de la Unión >.


Consulta qualsevol dubte respecte al tràmit de registre a la nostra oficina del ISS.