Papallones al Campus

La UAB participa en el projecte de seguiment de papallones diürnes que es fa arreu de Catalunya

papallona Pararge aegeria maig 2019
Papallona bruna de bosc (Pararge aegeria). Autor: Oficina de Medi Ambient.

 

La xarxa del Catalan Butterfly Monitoring Scheme (CBMS) fa el seguiment de papallones diürnes en estacions repartides a Catalunya, a Andorra i a les Illes Balears. El projecte, coordinat des del Museu de Granollers-Ciències Naturals, es va iniciar l'any 1994 amb una xarxa de seguiment d'onze estacions. L'any 2023 es van recollir dades de 180 estacions.

La metodologia que se segueix a Catalunya es coneix com Butterfly Monitoring Scheme (BMS), i es va desenvolupar a Anglaterra a mitjan anys setanta. Es tracta de conèixer els canvis d'abundància de les papallones a partir de la repetició setmanal de censos visuals al llarg de transsectes fixos, per tal de poder-los relacionar posteriorment amb diferents factors ambientals. Les papallones funcionen d'aquesta manera com a bioindicadors dels possibles canvis que es produeixin als ecosistemes terrestres.

 

L'itinerari BMS a la UAB

La UAB es va incorporar a la xarxa CBMS l'any 2005, donant suport a la realització d'un transsecte al campus. El recorregut aprofita un dels dos itineraris de natura ja delimitats (l'itinerari blau, situat al nord-oest del campus), que inclou zones prats i herbassars, intercalats amb boscos, matollars i conreus. Aquest transsecte es divideix en deu seccions i té un recorregut d'1,5 km.

Les espècies de papallones més abundants al campus estan presents en molts llocs de Catalunya, però també hi ha algunes papallones pròpies d'ambients mediterranis. En el període 2005-2015 i 2017-2023 s'han comptat 15.749 papallones al campus, amb una mitjana anual de 875 exemplars. En els mostrejos del BMS de la UAB s'han detectat 51 espècies de papallones, amb una mitjana anual de 31 espècies.

Les 10 espècies més observades al transsecte del campus (2005-2023):                   

  1. Blanqueta de la col  (Pieris rapae).               Tendència: estable     
  2. Bruna de bosc  (Pararge aegeria).                Tendència: estable
  3. Margenera comuna  (Lasiommata megera). Tendència: estable
  4. Bruna de prat  (Maniola jurtina).                    Tendència: estable
  5. Saltabardisses de solell (Pyronia cecilia).     Tendència: estable
  6. Blaveta comuna  (Polyommatus icarus).       Tendència: estable
  7. Coure comú (Lycaena phlaeas).                    Tendència: estable
  8. Papallona reina (Papilio machaon).               Tendència: estable
  9. Moreneta meridional  (Aricia cramera).          Tendència: regressió
  10. Cleòpatra (Gonepteryx cleopatra).                 Tendència: estable

Transsecte del campus:  76-campus UAB (web del CBMS)

Icones de les 51 papallones que s'han observat en el transsecte del campus.

icones de les espècies del transsecte a la UAB