Les rieres

Les rieres

Imatge de la Riera de Can Magrans

El campus està travessat per dues rieres, la riera de Can Magrans i la riera de Can Domènec. El seu cabal està limitat als períodes de pluja i, per tant, han esdevingut rieres temporals, amb trams que presenten zones de basses i trams completament secs.

La gestió de les rieres que es fa a la UAB se centra en actuacions puntuals de retirada de deixalles i desbrossament en el tram de l'eix Central i altres actuacions destinades a evitar riscs (com ara la neteja de conduccions sota de les carreteres o la tala d'arbres amb risc de caure en llocs molt freqüentats).