Les zones verdes

Zones verdes

Detall en una zona enjardinada de la UAB

Els voltants dels eixos Nord i Central, a més de ser indrets molt freqüentats pel fet de tractar-se de vies de comunicació entre diferents facultats, són els punts on es concentren la major part de les zones verdes o enjardinades. A més, també hi ha vegetació ornamental en petits espais distribuïts dins el perímetre del campus, en les rotondes, en els vials i en els aparcaments. 

 

Espais verds emblemàtics:
Espai SiS (Avinguda de l’Eix Central, entre els edificis B i C).

Zona amb jardineres de plantes autòctones i/o adaptades a la zona, principalment d’àrees mediterrànies, totes elles amb floració de colors variats que solapen floracions per aconseguir color al llarg de l’any, i totes elles tenen la característica de requeriments de baix consum hídric.

En aquest sentit, hi ha plantes típicament mediterrànies ja presents en diferents zones del campus com sàlvia, lavanda que combinen amb plantes autòctones menys populars com milfulles (Achillea sp.).

Convé afegir que les plantes s’han adquirit en vivers que treballen particularment amb plantes autòctones de baix requeriment hídric.

Zona verda Eix Central. (voltants de la riera de Can Magrans). 

Tram comprès entre la plaça Cívica i l’edifici C)

Zona verda Plaça del Coneixement.

 

Espais verds d’especial interès per a la conservació:
Plaça Acadèmica.

A destacar les orquídies del gènere Serapias i les alzines sureres.

Zona verda Eix Central – riera de Can Magrans:

A destacar les orquídies i diversos roures.

Espai SiS

Espai SiS (Avinguda de l’Eix Central, entre els edificis B i C).