Les zones verdes

Zones verdes

Detall en una zona enjardinada de la UAB

Els voltants dels eixos Nord i Central, a més de ser indrets molt freqüentats pel fet de tractar-se de vies de comunicació entre diferents facultats, són els punts on es concentren la major part de les zones verdes o enjardinades. A més, també hi ha vegetació ornamental en petits espais distribuïts dins el perímetre del campus, en les rotondes, en els vials i en els aparcaments. 

 

Espais verds emblemàtics:
Espai SiS (Avinguda de l’Eix Central, entre els edificis B i C).

Zona amb jardineres de plantes autòctones i/o adaptades a la zona, principalment d’àrees mediterrànies, totes elles amb floració de colors variats que solapen floracions per aconseguir color al llarg de l’any, i totes elles tenen la característica de requeriments de baix consum hídric.

En aquest sentit, hi ha plantes típicament mediterrànies ja presents en diferents zones del campus com sàlvia, lavanda que combinen amb plantes autòctones menys populars com milfulles (Achillea sp.).

Convé afegir que les plantes s’han adquirit en vivers que treballen particularment amb plantes autòctones de baix requeriment hídric.

Zona verda Eix Central. (voltants de la riera de Can Magrans). 

Tram comprès entre la plaça Cívica i l’edifici C)

Zona verda Plaça del Coneixement.

 

Espais verds d’especial interès per a la conservació:
Plaça Acadèmica.

A destacar les orquídies del gènere Serapias i les alzines sureres.

Zona verda Eix Central – riera de Can Magrans:

A destacar les orquídies i diversos roures.

Escola d'Enginyeria

Nou espai verd situat a l'entrada de l'Escola pensat com a futur refugi climàtic.

S'hi han plantat 36 castanyers d'Índies (Aesculus Hippocastanumi una arbustiva enfiladissa, el gessamí d'estrella (Trachelospermum jasmidoides).. 

 

 

 

 

Plaça del Coneixement

Any 2023: Nova plantació de 45 til·lers (Tilia cordata) fent una rambla arbrada. 

Aquesta iniciativa forma part d'un projecte europeu (UForest) per promoure els boscos urbans com una solució basada en la natura que ajudi a fer front als reptes del canvi climàtic. En el projecte hi participa el CREAF i la UAB. 


 

 

 

Espai SiS

Espai SiS (Avinguda de l’Eix Central, entre els edificis B i C).

Les jardineres tenen plantes autòctones i/o adaptades a la zona, principalment d’àrees mediterrànies, totes elles amb floració de colors variats que solapen floracions per aconseguir color al llarg de l’any, i totes elles tenen la característica de requeriments de baix consum hídric. 

 

 

Eix Central - riera de Can Magrans

Tram comprès entre la plaça Cívica i l’edifici C.

 

Plaça Acadèmica

Entorn del Rectorat de la UAB.