Les zones agrícoles

Les zones agrícoles

Imatge zones agrícoles de la UAB

D'ençà de l'any 1986 s'han anat recuperant antics camps de conreu de la zona on s'ubica el campus. El Servei de Granges i Camps Experimentals és l'organisme que gestiona els camps de conreu de la UAB.
 
Actualment, la superfície de conreu és de 19 hectàrees de secà, repartides en diferents localitzacions del campus de la UAB. Pel que fa al tipus de cultiu, el raigràs i el sorgo (o melca) són els més sembrats darrerament. El ramat de la UAB, format per unes 250 ovelles i unes 40 cabres, pastura pel campus de setembre a juny i col·labora, d'aquesta manera, a netejar el sotabosc.