Actuacions

Actuacions de jardineria

2 imatges de pins inclinats que poden caure en qualsevol moment

NOVEMBRE

 • A mesura que es vagi arreglant la vorera, es talaran els pins que hi ha just davant dels Instituts de Microelectrònica i el de Ciència de Materials (a l’Avinguda de Serragalliners prop del carrer dels Til·lers). Aquests pins es van plantar cap a finals dels anys vuitanta però no han desenvolupat arrels i actualment presenten un alt risc de caiguda. Més endavant, es retiraran també els pins de l’altra banda de la vorera i se substituiran per altres espècies més adaptades a la zona.

OCTUBRE

 • En les darreres revisions visuals de l’arbrat s’ha detectat variacions d’inclinació en alguns arbres de les zones enjardinades (especialment pins) que fan augmentar el seu potencial risc de caiguda. Per motius de seguretat, s’estan retirant els arbres que presenten un elevat risc de caiguda sobre persones, edificis o vials.
 • Es van retirant branques seques d’arreu del campus, mentre les actuacions de sega se centren en les zones de manteniment menys intensiu (sense oblidar però el manteniment de les zones que se seguen més periòdicament).

 

JUNY a SETEMBRE

 • Les actuacions se centren en la sega de les vores de vials i aparcaments (en el marc de l’adopció de mesures de prevenció d’incendis) i de les zones enjardinades amb presència de gespa que requereixen un manteniment més intensiu.  
 • Seguint la línia dels darrers anys de tendir progressivament a una gestió més naturalitzada de les zones enjardinades i aprofitant la COVID’19 com a oportunitat per accelerar aquesta transició, cal comentar la creació de zones de gestió mixta. Aquesta gestió consisteix en segar només el voral per prevenció d’incendis i es deixarà evolucionar de manera natural la resta de l’espai (amb revisions periòdiques sobre la necessitat o no de mesures de manteniment).

Imatge esquerra. Treballador segant herba amb el fil. Imatge dreta: Mostra de gestió mixta amb gespa segada a diferents alçades.Imatges de sega i mostra de gestió mixta (sega a diferents alçades). 

 

MARÇ a JUNY: aturada de tota activitat presencial deguda a la COVID’19.

 • Aquesta primavera ha estat especialment plujosa i cal mencionar que han caigut més de vuitanta arbres en els espais agroforestals del campus (bàsicament pins, però també han caigut malauradament alguns roures i alzines). Les zones més afectades han estat la zona de la riera de Can Magrans i la vall de Can Domènec. A més a més, cal lamentar la caiguda del roure de la font del Carme, un exemplar d’uns 150 anys.

MARÇ 

 • A causa del vent, el dia 2 de març van caure branques molt grosses de pins als voltants de la Facultat de Medicina (en un talús prop del pont de la Facultat i el talús de l’entrada de l’antiga escola bressol). Convé afegir que, com a resultat d'una revisió visual de l'arbrat i per motius de seguretat d’aquella zona, s’han talat diversos pins més. Es plantaran alzines a l’entrada de l’escoleta i pruneres de fulla vermella al talús de la Facultat.
 • Per afavorir la biodiversitat d’insectes pol·linitzadors , els propers mesos no es segaran els talussos de l’Avinguda Can Domènech (entre el SAS i l’antiga escola bressol), de l’Avinguda de l’Eix Central (voltants del camp de futbol) i de l’avinguda de Serrragalliners (entre els bombers i la rotonda d’accés a la UAB des de Cerdanyola). Pel que fa a zones agroforestals properes a edificis o vials, tampoc se segaran els propers mesos, una zona al costat de la zona enjardinada del darrera de Vila II i un prat de davant del turó de Sant Pau,
 • Per tal de permetre el creixement i la floració d'orquídies, durant els propers mesos no se segaran algunes zones del campus amb presència d’orquídies. Durant el mes de març destaca especialment per la seva abundància les orquídies abelleres aranyoses (Ophrys passionis) arreu del Campus. Consulta l’apartat d’orquídies del web per veure quines espècies es troben al campus.


FEBRER

 • Seguint la política de jardineria dels darrers anys de substitució de pollancres o àlbers dels vials per altres arbres més adaptats a la zona, aquest any destaquen els falsos castanyers a la Travessera dels Turons en el talús enfront de l'edifici del Rectorat, aurons blancs a l'aparcament de darrera Medicina o les pomeres silvestres de vora la plaça Cívica (seguint la línia de l'any passat) i s'afegiran més roures al campus. De manera puntual, es replantarà alzina, liquidàmbar, arbre de les tulipes, mèlia, perer, vern, auró i til·ler.
 • Per motius de seguretat i per garantir el servei, FGC (Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya) està talant diversos pins propers a la via del tren amb risc de caiguda sobre la línia. Pel que fa a la UAB, aquests dies també s'està actuant en punts concrets per a retirar pins detectats com a molt perillosos en la revisió d'arbrat posterior a la borrasca Glòria.
 • A principis de febrer es van retirar branques caigudes i traient els exemplars que presentaven un risc molt alt de caiguda a les zones enjardinades. Pel que fa a les zones forestals properes als edificis així com als espais agroforestals, de moment s’han apartat els arbres caiguts al mig del pas i s’estan revisant les zones per a poder valorar les actuacions a fer.


GENER

 • Com a conseqüència de la borrasca Glòria del 20 al 22 de gener), han caigut una cinquantena d’arbres al campus -uns 20 a les zones més enjardinades i la resta en zones forestals-, principalment pins, així com també branques arreu del campus. Durant els propers dies, es farà una revisió visual de l'arbrat per avaluar el seu estat i determinar si cal fer algunes podes preventives o retirar els exemplars que presentin un alt risc de caiguda.