Normativa d'ús públic del campus

Amb la finalitat de regular els usos i activitats permesos als espais agroforestals i les zones enjardinades del campus de Bellaterra, l’any 2006 es va aprovar el “Reglament d’ús públic dels espais agroforestals del campus de Bellaterra de la UAB” (Acord 45/2006 del Consell de Govern de la UAB).
 

Activitats regulades pel Reglament ús públic del campus de la UAB:
Activitats Permisos necessaris/requisits

Permeses 

(complint requisits del Reglament)
Recol·lecció de llenya. Només per a ús domèstic.
Recol·lecció de fruits, bolets i espàrrecs. Només per a ús domèstic.
Caça amb falconeria. Es necessita el permís corresponent.Restringit als períodes hàbils de caça.
Necessiten autorització UAB
(FORMULARI DE SOL·LICITUD
que cal fer arribar a l'OMA)
Recol·lecció de pinyes.

 
Cal també la llicència de la Generalitat.
Cal complir les indicacions de l’ordre corresponent.
Activitats de docència i  recerca. Compatibles amb conservació.
Activitats de lleure i esportives. Compatibles amb conservació.
Filmacions i altres activitats no contemplades en el Reglament. Compatibles amb conservació.
Realització d’obres. Cal prendre les mesures de protecció oportunes.
Prohibides Abocaments de contaminants i de residus a l’aigua, sòl o aire.
Fer foc al campus.
Circulació de vehicles motoritzats fora dels carrers i camins autoritzats.
Circulació en bicicleta per corriols, rieres, camps a través i camins d'amplada inferior a 3 metres.
Aparcament fora de les àrees habilitades.
Acampada.