Criteris de gestió

Criteris de gestió

L'any 2007 es va constituir un grup de treball de jardineria formada per professors de la UAB, tècnics de la Unitat d'Infraestructures i de Manteniment, de l'Oficina de Medi Ambient i de l'empresa de jardineria contractada per la UAB. L'objectiu de la Comissió és incorporar criteris de sostenibilitat en la gestió dels espais enjardinats de la UAB.

Aquests criteris són aplicables tant en els nous enjardinaments com en els espais enjardinats existents. En el cas dels espais existents, la incorporació dels criteris es fa de manera gradual, en la mesura que s'hi executin actuacions de millora.

La jardineria sostenible és un jardineria adaptada al medi, és a dir, que té en compte les característiques de l'entorn natural i fa servir espècies autòctones o ben adaptades al medi, per aconseguir un sistema més racional i eficient en el consum de recursos (consum d'aigua, fitosanitaris i adobs) i en el manteniment.

Els criteris de sostenibilitat dels espais enjardinats de la UAB són els següents:

1.Utilitzar majoritàriament espècies autòctones o ben adaptades a la zona de plantació.
2.Incrementar la biodiversitat.
3.Reduir i optimitzar l'ús d'aigua.
4.Tendir al manteniment mínim.