Descripció

Zones enjardinades

Detall en una zona enjardinada de la UAB

Els voltants dels eixos Nord i Central, a més de ser indrets molt freqüentats pel fet de tractar-se de vies de comunicació entre diferents facultats, són els punts on es concentren la major part de les zones enjardinades. A més, també hi ha vegetació ornamental en petits espais distribuïts dins el perímetre del campus, en les rotondes, en els vials i en els aparcaments.
 
Pel que fa a les espècies d'arbres presents als espais enjardinats, cal destacar que tan sols cinc espècies diferents sumen el 50 % del total d'arbres (4.795 exemplars): el pollancre (Populus nigra), el pi pinyer (Pinus pinea), el xiprer (Cupressus sempervirens), el lledoner (Celtis australis) i el llorer-cirerer (Prunus laurocerasus). Actualment al campus trobem arbres de 74 espècies diferents.
 
En els darrers anys, s'han fet diverses actuacions que han permès reduir l'ús d'aigua en espais enjardinats i s'han plantat més espècies autòctones i adaptades a la zona. Com a exemples remarcables, cal citar tres rotondes de l'eix Nord, diversos enjardinaments amb plantes aromàtiques i de baix requeriment hídric o nous arbres com ara garrofers (Ceratonia siliqua), liquidàmbars o arbres de les tulipes (Liriodendron tulipifera).