Qualitat UAB

Qualitat docent

Qualitat docent

El Pla estratègic reflecteix el compromís de qualitat de la Universitat en definir-la com «una universitat pública, catalana, de vocació internacional, la qual, mitjançant una docència de qualitat molt lligada a les activitats de recerca i de transferència del coneixement, aprofitant la potencialitat del seu capital humà, actua des dels seus campus com a motor de desenvolupament econòmic i social del seu entorn, d’acord amb els seus valors».

El Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ)