Mecenatge UAB Busquem solucions de futur!

Documents i models

Formularis per sol·licitar una campanya de mecenatge

Formulari per realitzar la petició de projecte de mecenatge

Formalització del projecte de mecenatge