Mecenatge UAB Busquem solucions de futur!

Campanyes finalitzades

Makers del Vallès contra la COVID-19

Els UAB Open Labs i a la Xarxa d’Espais i Centres de Fabricació Digital del Vallès Occidental han imprès en 3D elements de protecció per al personal que fa front a la crisi sanitària als hospitals, residències per a persones grans i centres socials.

Casals d'estiu i de recerca per a tots els infants

Hem sumat esforços per contrarestar els efectes educatius i emocionals de la COVID-19 sobre els infants en risc d’exclusió social, amb uns casals basats en projectes de recerca i metodologies innovadores a les escoles del territori.

Beques #UABRefugi

Garantim la continuïtat dels estudis universitaris perquè joves en situació de refugi puguin recuperar la seva formació acadèmica. Una iniciativa que considera l’educació un eix vertebrador en el procés d’inclusió de les persones nouvingudes.