Mecenatge UAB Busquem solucions de futur!

Campanyes finalitzades

Protegim el nostre tritó del Pirineu

Ajuda el grup de recerca WildCoM de la UAB a avaluar l’impacte dels fongs quitridis en les poblacions de tritó del Pirineu per tal de contribuir a la conservació d’aquesta espècie única.

Beques #UABRefugi

La Fundació Autònoma Solidària ha aconseguit 18.884€, en les dues campanyes realitzades el 2019 i el 2022, per fer possible que persones en situació de refugi puguin seguir els seus estudis universitaris.

Una vacuna contra el SARS-CoV-2

157 donants han col·laborat amb aquesta recerca per avançar en el desenvolupament d’una vacuna basada en complexes semblants a les partícules víriques del SARS-CoV-2.

Empoderant Dones Africanes per reduir la pràctica de la Mutilació Genital Femenina

Gràcies al suport de 100 mecenes hem dut a terme una acció de sensibilització amb 25 dones a la localitat de Brufut, a Gàmbia, per promoure l'abandonament de la Mutilació Genital Femenina (MGF). 

Casals d'estiu i de recerca per a tots els infants

Hem sumat esforços per contrarestar els efectes educatius i emocionals de la COVID-19 sobre els infants en risc d’exclusió social, amb uns casals basats en projectes de recerca i metodologies innovadores a les escoles del territori.

Makers del Vallès contra la COVID-19

Els UAB Open Labs i a la Xarxa d’Espais i Centres de Fabricació Digital del Vallès Occidental han imprès en 3D elements de protecció per al personal que fa front a la crisi sanitària als hospitals, residències per a persones grans i centres socials.