Mecenatge UAB Busquem solucions de futur!

Campanyes finalitzades

Makers del Vallès contra la COVID-19

Els UAB Open Labs i a la Xarxa d’Espais i Centres de Fabricació Digital del Vallès Occidental han imprès en 3D elements de protecció per al personal que fa front a la crisi sanitària als hospitals, residències per a persones grans i centres socials.

Casals d'estiu i de recerca per a tots els infants

Hem sumat esforços per contrarestar els efectes educatius i emocionals de la COVID-19 sobre els infants en risc d’exclusió social, amb uns casals basats en projectes de recerca i metodologies innovadores a les escoles del territori.

Empoderant Dones Africanes per reduir la pràctica de la Mutilació Genital Femenina

Gràcies al suport de 100 mecenes hem dut a terme una acció de sensibilització amb 25 dones a la localitat de Brufut, a Gàmbia, per promoure l'abandonament de la Mutilació Genital Femenina (MGF).