Campus saludable i sostenible Respectem el medi ambient i apostem per la vida sana

Siguem sostenibles

Siguem sostenibles

null

"La Universitat Autònoma de Barcelona ha apostat durant els darrers anys per dur a terme una gestió de les seves activitats tenint en compte els principis de la sostenibilitat ambiental."

Pla de Sostenibilitat de la UAB 2013-2017
 

Orientats al medi ambient
Moltes de les nostres activitats i comportaments generen impactes negatius sobre el medi. La incorporació  de criteris ambientals en les diverses activitats de la UAB, com ara l'adquisició i la contractació de béns i serveis, la celebració d’esdeveniments o la compensació d’emissions; així com els petits canvis en els comportaments quotidians, permeten disminuir aquests impactes negatius.
 
Més informació:
Siguem sostenibles

Reptes

Text

Objectius

Objectiu relacionat Objectiu 1.1. jsjakala

ODS Relacionats

Objectiu relacionat Objectiu 1.1. jsjakala

Saber-ne més

Text