Campus saludable i sostenible Respectem el medi ambient i apostem per la vida sana

Salut laboral i prevenció

Salut laboral i prevenció

IMG_salut_laboral


“És necessari desenvolupar accions que afavoreixin la sensibilització social, la col·laboració i la participació ciutadana, així com la presència institucional en els esdeveniments públics relacionats amb les matèries preventives i la seguretat i salut en el treball.”

Estratègia Catalana de Seguretat i Salut Laboral 2009/2012
 
Salut també a la feina
En el marc del Programa UAB Campus Saludable, es desenvolupa un Pla de salut laboral (PSL), que té l'objectiu de fomentar la seguretat i la salut de tot el personal de la UAB, així com d'estendre la cultura preventiva i un estil de vida saludable a tots els membres de la comunitat universitària.
 
Els objectius del PSL s'inspiren en els de l'Estratègia Catalana de Seguretat i Salut Laboral 2009/2012 de la Generalitat de Catalunya i la seva estructuració, en el model AENOR per empreses saludables, on es perfilen quatre àmbits d'interès concrets: l'entorn físic, l'entorn psicosocial, els recursos per la salut i la participació social.

Atès el caràcter integral i transversal del Programa UAB Campus Saludable, el PSL queda abastament correlacionat amb les diverses línies estratègiques del Programa i al seu torn incorpora estratègies essencials, com el vessant formatiu, que es consideren bàsiques per dur-lo a terme. Per tradició i per voluntat de futur, el PSL va més enllà de la pura aplicació normativa de la prevenció als empleats i resulta una plataforma en la qual es visualitzen els recursos i es fomenten els hàbits per al bé de la salut i del benestar de totes les persones que treballen a la UAB.

Text

Objectiu relacionat Objectiu 1.1. jsjakala

Objectiu relacionat Objectiu 1.1. jsjakala

Text