L'Oficina

Des de l’Oficina de Projectes Internacionals (OPI) promovem la participació dels grups de recerca de la UAB en el marc dels  programes de recerca internacionals que ofereixen l’oportunitat de desenvolupar una recerca competitiva, innovadora i d’alt nivell en l’àmbit internacional. A més a més, ens posem a la vostra disposició i oferim assessorament personalitzat sobre les diferents convocatòries, així com de les seves regles de participació, a tots aquells investigadors o investigadores interessats en preparar una proposta experimental, educativa, acadèmica o de cooperació internacional en el marc del programa Erasmus+, EuropeAid o altres convocatòries internacionals.

La UAB vol encoratjar la participació dels seus investigadors en aquests programes de recerca, així com en d’altres programes europeus, i per això ha desenvolupat un servei de suport especialitzat.

Competències i responsabilitats:
- Facilitar i gestionar la participació de la UAB en els programes de recerca i educació de la Unió Europea
- Facilitar informació als investigadors de la UAB sobre tots els recursos disponibles per a la R+D i educació en l’àmbit internacional, en general, i europeu, en particular
- Assessorar en la participació i lideratge de projectes internacionals: definició del projecte, elaboració de pressupostos, revisió de consortiums agreements, contractes amb la Comissió europea
- Coordinació amb l’oficina europea de la A4U (OPERA): elaboració del pla estratègic, identificació d’experts, etc.
- Preparació, execució i realització de projectes propis, dins del seu àmbit, finançats per les administracions (EUROCIENCIA, LIDEREU, etc.)
- Suport a la realització d’activitats que requereixin una aproximació temàtica (Salut i Alimentació, TICs, Medi Ambient i Ciències Socials i Humanitats):

- Definició de Clústers
- Jornades
- Networking

- Formació especialitzada
- Gestió administrativa de les relacions amb els Clients|Usuaris
- Project Management de grans projectes (ERC)

 
Oficina de Projectes Internacionals
Cap de l'Oficina

Núria Claver
opi@uab.cat

Assessorament en projectes

 

Núria Claver
Encarna Poncela
Paqui Rabadán
 Verónica Colombo
Alejandra Campos
Sílvia Bronsoms

Montse Paredes
Marta Viana
 

+34 93 581 3209
+34 93 581 2854
+34.93 581 3752
+34.93 586 8630
+34 93 581 4964
+34 93 581 3752

+34 93 581 4267
+34.93 586 8666
+34 93 586 8827
 
Mireia Galí
Xavier Biarnés
Elena Gabarra

+34 93 586 8034
+34 93 581 2077
+34 93 581 1363

Gestió Administrativa

Montse Ruiz
 

+34 93 581 4647
 

Recomanem demanar dia i hora per ser atès personalment.