Oficina de Projectes Internacionals

Què fem

Funcions de l'OPI

L’OPI porta a terme les activitats següents en els diferents àmbits d’actuació propis de l’oficina, relacionats tant amb la preconcessió com amb la postconcessió de projectes.

Activitats relacionades amb la preconcessió de projectes

Informació i promoció

 • Conèixer l’expertesa dels grups de recerca i del PDI de la UAB segons les àrees de coneixement per identificar possibilitats de finançament.
 • Fer difusió dels programes i les convocatòries d’acord amb les diferents àrees de coneixement, programes i línies de recerca.
 • Organitzar sessions informatives sobre els diferents programes i les seves novetats.
 • Representar els grups de recerca de la UAB en brokerage events (trobades de transferència tecnològica), plataformes tecnològiques i altres fòrums internacionals.

Valoració i planificació

 • Valoració de la idea de projecte d’acord amb les convocatòries i temàtiques.
 • En cas de coordinar el projecte, establiment de l’estratègia de suport i del calendari per a la preparació de la proposta (tasques i responsabilitats).

Suport a propostes

 • Assessorament en temes legals, administratius i financers.
 • Confecció del pressupost d’acord amb les normatives de la CE i de la UAB.
 • Suport durant la redacció de la proposta, especialment en les parts no científiques.

Negociació i signatura

 • Suport durant la fase de negociació i implementació de possibles canvis.
 • Organització de la reunió interna d’inici del projecte.
Activitats relacionades amb la postconcessió de projectes

Gestió de projectes

 • Gestió de projectes coordinats del programa marc (H2020/HEU).
 • Gestió econòmica integral per a projectes ERC: execució de la despesa, seguiment econòmic, elaboració d’informes de situació, preparació de documentació per a justificacions i auditories.