Oficina de Projectes Internacionals

Tràmits relacionats amb projectes internacionals

En aquesta pàgina podeu trobar els tràmits de recerca, relacionats amb la temàtica sel·leccionada, que podeu fer on-line.

Per cada tràmit trobareu l'explicació del procediment que cal seguir, així com les dades de contacte per si teniu qualsevol dubte.

DESCRIPCIÓ 
L'Oficina de Projectes Internacionals ofereix un servei de valoració de pre-propostes per a aquells investigadors i investigadores que volen presentar una proposta coordinada per la UAB. 

SOL·LICITUD
Per sol·licitar aquest servei, cal que ompliu aquest formulari.   

RESOLUCIÓ 
Un cop rebut el formulari, el personal tècnic de l’OPI farà una avaluació i contactarem per una posterior entrevista per valorar la proposta de manera conjunta. 

RESPONSABLE I CONTACTE
Oficina de Projectes Internacionals
Correu electrònic: opi@uab.cat

 

DESCRIPCIÓ 
Per a poder participar en les convocatòries d’Erasmus +, la UAB requereix del vistiplau del Vicerector de Relacions Internacionals, indicant la modalitat a la que es vol concórrer. 

SOL·LICITUD
Ompliu el formulari Erasmus +: Formulari Vistiplau 

Un cop l'envieu (botó ENVIAR), us apareixerà l'opció de DESCARREGA COM A PDF, descarregueu-lo i signeu-lo electrònicament. Un cop signat, evieu-lo a opi@uab.cat
L’OPI revisarà totes les dades i s’enviarà al Vicerector de Relacions Internacionals per signar-ho. 

RESOLUCIÓ
Tan bon punt tinguem el vistiplau per part del Vicerector, des de l'Oficina de Projectes Internacionals ens posarem en contacte amb vosaltres i us proporcionarem el suport en la preparació de la proposta i en la gestió de les signatures d'adhesió.
 

RESPONSABLE I CONTACTE
Oficina de Projectes Internacionals
Correu electrònic: opi@uab.cat

 

DESCRIPCIÓ 
La UAB forma part de la Alianza 4 Universidades i com a membre té dret a utilitzar els espais de les seves oficines de Brussel·les, per part de la comunitat PDI.

SOL·LICITUD
Les reserves de sales es fan directament a través de la pàgina web de la Delegació de l'CSIC a Brussel·les, on també podeu veure el calendari de disponibilitat. 

RESOLUCIÓ 
Un cop realitzeu la reserva, us arribarà un correu electrònic de resposta automàtic (justificant de recepció) i més endavant ja des del CSIC us confirmarien la reserva de la sala. Preguem que envieu un e-mail a opi@uab.cat informant de la vostra reserva.

RESPONSABLE I CONTACTE
Oficina de Projectes Internacionals
Correu electrònic: opi@uab.cat