Oficina de Projectes Internacionals

Recursos per participar en convocatòries internacionals

Documentació per a projectes internacionals

En aquesta pàgina podeu trobar els recursos necessaris per a la preparació i gestió de projectes internacionals. 

Aquest document conté informació sobre la Universitat que els grups de recerca de la UAB poden utilitzar per a les seves propostes de projectes Horizon Europe i d'altres programes. El document és una base que serveix per descriure la institució en general, cal seleccionar els aspectes més interessants per a la proposta i complementar-ho amb informació del grup de recerca o de l'institut en concret.

És un requisit indispensable que us poseu en contacte amb la OPI (opi@uab.cat) quan presenteu una proposta ja sigui de l’Horitzó Europe com de qualsevol altre programa de recerca. L’OPI validarà la viabilitat de la proposta i del pressupost.

Aquest document conté les dades bàsiques de la UAB que es necessiten per participar en convocatòries Horizon Europe, incloent-hi el PIC de la UAB.

En aquest document hi ha les dades bàsiques de la UAB que cal adjuntar a les propostes per al programa Erasmus+. Recordeu que prèviament heu de demanar el vist-i-plau insitutucional a través d’aquest formulari.