UAB-HRS4R

Human Resources Strategy for Researchers

El 2008 va veure la llum l’EURAXESS Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R) per a donar suport a les institucions en el procés d’implementació dels principis de la Carta i del Codi en les seves pràctiques i polítiques. El distintiu HR Excellence in Research identifica les institucions i organismes que fomenten un ambient laboral estimulant i unes condicions de treball favorables.

El gener de 2012 la UAB va donar suport al Charter & Code i a l’octubre de 2012 la UAB va entrar a formar part del 4t cohort del HRS4R.


Durant el 2013, un equip interdisciplinari va dur a terme l’anàlisi interna de la UAB, en el marc de la qual es van fer reunions amb els membres de l’Equip de Govern, la Gerència i investigadors de tots els camps del coneixement. El resultats d'aquesta tasca va ser el “UAB Gap Analysis and Action Plan”.

Al desembre del 2014 la Universitat Autònoma de Barcelona va obtenir el reconeixement EURAXESS i li va estar concedit el distintiu HR Excellence in Research. Aquest logo reflecteix el nostre compromís de millorar contínuament les nostres estratègies de recursos humans, d'acord amb la Carta Europea de l'Investigador i el Codi de Conducta per a la Contractació d'Investigadors, i el nostre compromís de garantir un entorn de recerca atractiu implementant aquest principis en les polítiques de la UAB.
 


Com a resultat de l'anàlisi de mancances, es van identificar diverses àrees de millora que posteriorment es descriuen en el pla d'acció, incloses les mesures que s'han de prendre en els propers anys. Al gener del 2015 va començar l'aplicació d'aquestes mesures.

Durant l'execució del pla d'acció (2015-2016), com es reflecteix a l’Informe de Seguiments (2 anys) es van identificar nous desafiaments i accions que es van anar implementant. Actualment la UAB ha finalitzat el tercer període 2017-2019.

La UAB compta amb un grup de treball HRS4R que, des de maig de 2019, està dividit en quatre subgrups amb l'objectiu d'abordar de manera més exhaustiva les quatre línies d'actuació principals: la difusió de la iniciativa Euraxess, els processos de contractació dels personal investigador, la seva acollida internacional i la formació.

 

DOCUMENTS INSTITUCIONALS