Acollida als departaments

En el seu compromís per millorar l’entorn acadèmic i professional del personal investigador a la UAB, s’han treballat una sèrie de documents relacionats amb el procés d’acollida als departaments / instituts. A continuació trobareu dues plantilles:

  • Guia d’acollida: document tipus que recull els processos que ha de seguir un departament quan s’incorpora una nova persona.
     
  • Fitxa d’alta: fitxa que ha d’omplir la nova incorporació amb el suport de la persona encarregada de l’acollida.

S’anima els departaments a que facin servir aquests models com a exemple de bones pràctiques.


En el cas de personal convidat, els departaments han de fer els tràmits corresponents perquè aquestes persones tinguin accés als diferents serveis del campus. Aquí podeu consultar la informació sobre el procés de vinculació.