HR Excellence in Research UAB El distintiu HR Excellence reconeix a les institucions que vetllen per les condicions laborals dels investigadors

Personal investigador de nova incorporació

El personal investigador de nova incorporació a la UAB pot visitar la pàgina web de l’International Support Service. En aquesta pàgina trobarà, a banda d’informació adreçada a incorporacions internacionals (tràmits d’estrangeria, permisos de treball, opcions d’allotjament...), una guia pràctica sobre tots els serveis que ofereix la UAB.