Contacte, Competències i Responsabilitats de l'Àmbit de Recerca i Transferència