Horaris, dates d'avaluació i guies docents

HORARIS
El màster en Arxivística i Gestió de Documents s’imparteix de dilluns a dijous de 16:00 a 20:30 hores.

Consulteu l’horari de les assignatures per any i semestre.

AVALUACIÓ
A l’inici de curs els coordinadors de cada mòdul detallaran el sistema d’avaluació dels estudiants que s’aplicarà, especificant el percentatge de la nota final corresponent a cada modalitat.

L’avaluació dels mòduls es realitzarà en una sola convocatòria que tindrà lloc a la finalització de cada semestre i es concreta en una acta global final.

La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada en la qual es valora tota la feina de l'estudiant. Els crèdits ECTS es basen en el treball personal de l'estudiant, en totes les activitats del seu procés d'aprenentatge (hores lectives, hores d'estudi i d'elaboració de treballs i pràctiques). Un crèdit ECTS equival a 25 hores de treball de l'estudiant. Un curs acadèmic equival a 60 crèdits ECTS.

Consulteu les dates i els horaris de les activitats d’avaluació de les assignatures.

GUIES DOCENTS

Màster en Arxivística i Gestió de Documents

CALENDARIS ACADÈMICS