Màsters Oficials

Coordinació de màsters

Coordinadora del Màster Oficial en Arxivística i Gestió de Documents


Anahí Casadesús de Mingo
93 581 73 99
anahi.casadesus@uab.cat

Professorat del Màster:

Llicenciatura en Humanitats (UIC), Graduat Superior en Arxivística i Gestió de Documents (ESAGED UAB), Màster en Business Intelligence i Innovació Tecnològica (EAE Business School-UPC). Gestió de documents en MC MUTUAL i VIDIMUS SL.

Docència a:
Mòdul 7 – Sistemes de Gestió Documental. Sistemes de gestió documental.

Contacte: blanca.biarge@uab.cat

Doctora en Informació i Documentació de la Societat del Coneixement per la Universitat de Barcelona, Postgrau Superior en Arxivística i Gestió de Documents per l'ESAGED-UAB, Màster en Ciències de l'Antiguitat i l'Edat Mitjana i llicenciada en Història, ambdues per la UAB. Arxivera del Servei d'Arxius de la Federació Catalana de Monges Benedictines des del 2012, del Museu d'Història de Catalunya, de 2009 a 2011, i del Monestir de Sant Daniel de Girona, entre 2009 i 2011. Membre del projecte d’investigació I+D "Paisatges espirituals" de la UB, de la Comissió de Treball del Secretariat d'Arxivers Eclesiàstics de Catalunya, des de 2018, i del Seminari de Paleografia, Codicologia i Diplomàtica de la UAB, des de 2008.

Docència a:

Mòdul 1 - Fonaments de l’arxivística. Introducció a l’Arxivística

Contacte: irene.brugues@uab.cat

Doctor en Història, especialista en divulgació i comunicació cultural. Àmplia experiència en mitjans de comunicació, sobretot en ràdio. Publica regularment a la revista Sàpiens i és el creador del programa de Televisió de Girona "L'Espiral de la Història" dedicat a la difusió del patrimoni arxivístic custodiat per l'Arxiu Municipal de Girona.

Docència a:
Mòdul 8 – Gestió dels serveis d’arxiu. Màrqueting i comunicació dels serveis d’arxiu.

Contacte: xavier.carmaniu@uab.cat

Doctora per la UAB. Màster en Arxivística i Gestió de Documents per l’ESAGED-UAB. Coordinadora de titulació a l’ESAGED-UAB. Membre del comitè internacional TC46/SC11 d’Arxius i Gestió de Documents i liaison del comitè internacional TC262, de Gestió de Riscos. Participa en diferents projectes de recerca sobre prevenció de la corrupció, gestió de dades massives i intel·ligència artificial.

Docència a:

Mòdul 8 – Gestió dels serveis d’arxiu. Tècniques de gestió als serveis d’arxiu

Contacte: anahi.casadesus@uab.cat

Llicenciada en Història per la Universitat Rovira i Virgili (2003), Graduada Superior en Arxivística i Gestió Documental per la UAB (2005), Postgrau en Gestió de Documents Electrònics per la UAB (2012), Màster en Gestió Documental, Transparència i Accés a la Informació per la UAB (2018) i Postgrau en Direcció Executiva de Serveis de Gestió de Documents i Arxius per la UAB (2020). Arxivera i tècnica en gestió documental a l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, i administradora del seu Sistema Integral de Gestió Documental. Membre del grup permanent del Model de Quadre de Classificació d’Ajuntaments i Consells Comarcals (QdCaC) de la Generalitat de Catalunya; membre del grup tècnic de la Comissió de la Societat de la Informació, Innovació Tecnològica i Agenda Digital de la FEMP, per la proposta per a la Interoperabilitat semàntica dels procediments de les Administracions Locals en el Sistema d’Informació Administrativa (SIA), en l’àmbit d’Urbanisme i en l’àmbit de Serveis Socials. 

Docència a: Mòdul 9. Avaluació i Accés als Documents

Contacte: annamaria.delafragua@uab.cat

Llicenciat en Belles Arts per la Universitat de Barcelona en l’especialitat de Restauració. Conservador-Restaurador des de 2002 en l’especialitat d’obra gràfica i document d’arxiu. Ha desenvolupat gran quantitat de projectes de conservació preventiva i restauració per a diverses institucions públiques i administracions locals. Actualment és conservador-restaurador autònom, docent a ESAGED UAB i professor associat en l’assignatura de restauració de pergamí documental del Grau de Restauració de la UB.

Docència a:
Mòdul 8 – Gestió dels serveis d’arxiu. Conservació preventiva i equipaments d’arxiu

Contacte: antoni.esparo@uab.cat

Consultora freelance en desenvolupament i gestió de negocis especialitzada en el sector serveis. Facilitadora certificada en la metodologia LEGO® SERIOUS PLAY® i Workshopper® Master. Grau i Màster en Administració d’Empreses per ESADE- Universitat Ramon Llull. Actualment treballa amb metodologies de gamificació, design thinking i workshopping per millorar la presa de decisions estratègiques i contribuir a la creativitat i la innovació dins de les organitzacions.

Docència a: Mòdul 8. Gestió dels serveis d'arxiu

Contacte: adriana.espinet@uab.cat

Grau en Història (UAB), Màster en Arxivística i Gestió de Documents (UAB) i Màster de Gestió Documental i Informació en Empreses (UB). Tècnica Superior en Arxivística a l’Àmbit Medieval i Modern de la Secció de Fons Documentals de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona.

Docència a: Mòdul 1. Fonaments de l'arxivística

Contacte: laura.fortuny@uab.cat

Doctora en Dret. Professora titular de la UAB.

Docència a:
Mòdul 4 – Dret i règim jurídic dels Documents. Introducció al Dret.

Contacte: marta.franch@uab.cat

Cap de la Secció d’Accés, Control i Gestió de la Informació de l’Ajuntament de Sant Cugat. Vocal de la Comissió Nacional d'Accés, Avaluació i Tria Documental (CNAATD), vocal de Formació de l’Associació d'Arxivers-Gestors de documents de Catalunya (AAC-GD) i professor del Màster d'Arxivística i Gestió de Documents de l’ESAGED UAB. Llicenciat en Història per la UAB (2006). Graduat Superior en Arxivística i Gestió de Documents per la UAB (2007). Màster en Cultures Medievals per la UB (2011). Postgrau en gestió de documents electrònics per l’ESAGED UAB (2016). Autor del llibre Anàlisi funcional i aplicació pràctica dels requisits de la normativa ISO 30301:2011 en el sistema integrat de gestió de l’Ajuntament de Sant Cugat, Barcelona, 2018, Escola d'Administració Pública de Catalunya, 159 pàg., DOI 10.2436/10.8030.05.9 ISBN 978-84-393-9737-3 (PDF) 978-84-393-9738-0 (ePub).

Docència a:
Mòdul 5 – Tècniques arxivístiques. Sistemes de classificació i arxiu.

Contacte: francesc.gimenez@uab.cat

Doctor en Enginyeria Industrial en Organització. Tècnic superior en enginyeria a l’Administració Local, a la Diputació de Barcelona i professor associat a l’ESAGED UAB. Ha realitzat treballs de recerca orientats a la gestió i millora de serveis municipals, circuits administratius, manuals de procediment, normalització documental, administració intel·ligent i dades obertes, entre d’altres. Ha publicat articles en diferents revistes i editorials i llibres sobre els circuits administratius, arxivística i e-Administració, sent el més recent, “Simplificació vers l’e-Administració. Redisseny i millora d’expedients administratius per unificar procediments, estandarditzar documentació i reduir continguts d’informació”.

Docència a:
Mòdul 2 – Productors i tipologies documentals I. Circuits administratius. Disseny i millora.

Contacte: perejoan.guiu@uab.cat

Llicenciada en Dret. DEA en Dret Públic i Seguretat Global. Postgrau en Pràctica Jurídica. Més de 15 anys com a Directora i com a Cap del Departament de Recursos Humans en Pimes. Imparteix docència en dret, recursos humans i administració d’empreses a les escoles universitàries de Turisme i Direcció Hotelera, Prevenció i Seguretat Integral i Arxivística i Gestió de Documents de la UAB.

Docència a:
Mòdul 3 – Sistemes d'Informació. Administració d'organitzacions i empreses.

Contacte: merida.iglesias@uab.cat

Doctora en Dret. Directora de Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la UAB (EPSI). Professora de la UAB.

Docència a:
Mòdul 4 – Dret i règim jurídic dels Documents. Dret i règim dels documents. Aspectes bàsics. .

Contacte: montserrat.iglesias@uab.cat

Llicenciat en Història (UAB), en documentació (UIC) i postgraduat en noves tecnologies de la informació (UPC). Cap de secció de documentació fotogràfica i audiovisual de l’Àrea de l’Alcaldia de la Gestió d’Arxius, Ajuntament de Girona.

Docència a:
Mòdul 6 – Productors i tipologies documentals II. Documents audiovisuals i gràfics.

Contacte: david.iglesias@uab.cat

Llicenciat en Història de l’Art i Graduat Superior en Arxivística i Gestió de Documents. Arxiver i cap dels serveis que ofereix el Consorci AOC a les AAPP catalanes relacionats amb la tramitació interadministrativa, registre, gestió documental i arxiu electrònic des de 2012. Responsable de gestió documental i arxiu de l'Agència Catalana de Certificació (2004-2011). Professor associat a l'ESAGED UAB des de 2010. Ha publicat articles i capítols de llibre en diferents revistes i editorials especialitzades nacionals i internacionals sobre preservació digital i arxiu electrònic.

Docència a:
Mòdul 7 – Sistemes de Gestió Documental. Documents electrònics i preservació digital.

Contacte: raimon.nualart@uab.cat

Doctor en història contemporània per la Universitat Autònoma de Barcelona. Graduat Superior en Arxivística i Gestió de Documents i Postgraduat en Gestió de Documents Electrònics per la ESAGED UAB. Ha treballat a l’administració pública com a gestor de documents i arxiver durant més de 10 anys, implantant el sistema de gestió documental i l’administració electrònica. Ha impartit docència universitària en Història i en Arxivística. Va ser coordinador de formació continuada de l’ESAGED UAB i actualment n’és el director.

Docència a:
Mòdul 2 – Productors i Tipologies Documentals I. Fons i Documents de l’Administració Pública.
Mòdul 10 – Pràctiques externes. Inserció professional.

Contacte: joan.perez@uab.cat

Doctora en Història, màster en Arxivística i llicenciada en Història. És professora titular de la Universitat Autònoma de Barcelona i responsable de l'àrea de recerca de l'Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents de la UAB, on imparteix assignatures d'arxivística i ha estat cap d'estudis (2002-2006). Ha participat en 15 projectes de R+D finançats i és membre del Grup de Recerca Política, Institucions i Corrupció en l'Època Contemporània (PICEC). Publica treballs sobre gestió de documents i arxivística, recuperació i accés a la informació i innovació docent.

Docència a:
Mòdul 11 – Treball final de màster.

Contacte: remei.perpinya@uab.cat

Doctorant en el programa d'Estudis lingüístics, literaris i culturals de la UB. Màster oficial en Cultures i Llengües de l'Antiguitat per la UB, graduada superior en Arxivística i Gestió de Documents per l'ESAGED-UAB i llicenciada en Història per la UAB.

És arxivera municipal a l'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló, havent treballat abans a la Direcció executiva del Sistema Municipal d'Arxius de l'Ajuntament de Barcelona, i a l'Ajuntament de Martorell, com a tècnica de gestió documental. Actualment continua donant suport a empreses del sector privat en matèria de gestió documental electrònica i processos de millora, així com a altres administracions públiques en temes de transparència i transformació digital.

Docència a:

Mòdul 5 – Tècniques arxivístiques. Mètodes de descripció i recuperació de la informació

Contacte: andrea.rovira@uab.cat

Llicenciat en Història de l’Art per la Universitat de Girona (UdG) i llicenciat en Documentació per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Tècnic d’arxiu al Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI) de l’Ajuntament de Girona, especialitzat en documents audiovisuals. Autor del llibre Los documentos audiovisuales. Qué son y cómo se tratan (2011).

Docència a:

Mòdul 6. Productors i tipologies documentals II. Documents fotogràfics, gràfics i audiovisuals (Màster Oficial en Arxivística i Gestió de Documents)

Mòdul 4. Tractament arxivístic dels documents audiovisuals (Postgrau en Gestió i Preservació de Documents Audiovisuals i Sonors)

Contacte: pablo.saavedra@uab.cat

Llicenciat en Dret per la UB. Funcionari de diferents cossos de la Generalitat de Catalunya. Al cos d’advocacia, 5 anys al Gabinet Jurídic de la Generalitat. Des del 2007 fins al 2019, Cap de l’àrea d’inspecció de l’APDCAT. Des del 2009 fins al 2019, vocal de la CNAATD. Formador intern de l’EAPC; professor col·laborador a Graus, Màsters i Postgraus de la UOC, ESAGED UAB, EPSI UAB, IL3-UB i BSM-UPF.

Docència a:
Mòdul 9 – Avaluació i accés als documents. Accés a la documentació. Protecció de Dades.

Contacte: carles.sanjose@uab.cat

Enginyer en Telecomunicacions i Doctor en Informàtica. Professor Titular del Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius de l'Escola d'Enginyeria de la UAB. Compta amb l'acreditació a Catedràtic d'Universitat i la seva activitat acadèmica es centra en les àrees de sistemes operatius, xarxes, sistemes distribuïts, simulació, còmput d'altes prestacions i processament de dades massius (big data). En recerca és autor de més de 100 publicacions en conferències i revistes internacionals i membre del grup de recerca HPC4EAS (http://grupsderecerca.uab.cat/hpc4eas/). Ha dirigit 7 tesis doctorals i més de 20 treballs finals de màster. Ha estat director de l'Escola de Informàtica de la UAB, Delegat del Rector per a l'e-Universitat i Comissionat de la Rectora per a la Societat de la Informació, entre altres càrrecs de gestió acadèmica.

Docència a:
Mòdul 3 – Sistemes d'Informació. Sistemes d'Informació.

Contacte: remo.suppi@uab.cat

Llicenciada en conservació-restauració i doctora en Química Analítica per la Universitat de Barcelona (UB). Ha treballat en el camp de la conservació científica a l’Art Institute of Chicago, al Centre de Recherche et Restauration des Musées de France (C2RMF), al Metropolitan Museum of Art de Nova York i al Centre for Art Technological Studies in Conservation (CATS), a la National Gallery de Dinamarca. També ha treballat en Centres Científics i Tecnològics de la Universitat de Barcelona i com a mestre de taller al programa de conservació de la Universitat de Barcelona. Des del 2019, gestiona la secció de conservació-restauració de la Col·lecció d’Art Contemporani de la Fundació la Caixa.

Docència a: Mòdul 8. Gestió dels serveis d'arxiu

Contacte: anna.vila.espuna@uab.cat

Doctor en Història, Postgrau en Gestió de Documents Electrònics, Màster en Arxivística. Cap de la Secció d’Arxiu i Gestió Documental de la Diputació de Barcelona des de gener de 2019. Arxiver municipal itinerant de la Diputació de Barcelona (2003-2018). Arxiver al Projecte de reorganització dels fons de l’Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic (1998-2003). Ha publicat llibres i articles d’investigació i divulgació sobre arxivística, gestió documental i història.

Docència a:

Mòdul 6 - Productors i tipologies documentals II. Fons i documents d'institucions i empreses, entitats i persones privades

Contacte: jordi.vilamala@uab.cat